GENERIEKE GIDS versie 8
Je bent hier:

GENERIEKE GIDS versie 8

Laatst gewijzigd op: 23/11/2021

Deel dit artikel:

Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat kunnen worden ingekleurd door de sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden.

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie kunnen als volgt worden samengevat:

  • Het is opnieuw verplicht een mondmasker te dragen wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd, evenals bij verplaatsingen in binnenruimtes, zoals beslist op het Overlegcomité van 17 november 2021.
  • De nadruk wordt ook gelegd op de luchtkwaliteit op de arbeidsplaats, te controleren met behulp van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in binnenruimtes waar veel personen samenzijn.
  • Tijdens lunch- en pauzemomenten moet de afstand van 1,5 meter ook worden gerespecteerd, en deze momenten moeten maximaal worden gespreid in de tijd om contacten te vermijden.

Generiekegids.pdf (belgie.be)

Overzicht wijzigingen GG sept_2021_versie8.pdf (belgie.be)