Gewijzigde tariefregeling sinds 2016
Je bent hier:

Gewijzigde tariefregeling sinds 2016

Laatst gewijzigd op: 10/07/2019

Deel dit artikel:

Op 9 december 2015 is de wet van 27 november 2015 tot wijziging van artikel 40 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en tot intrekking van artikel 96 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Lees hierover meer via deze link.

De tarieven kan u terug vinden op http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=45729