Gezond op de werkvloer
Je bent hier:

Gezond op de werkvloer

Laatst gewijzigd op: 01/10/2018

Deel dit artikel:

Vanuit de overheid, de werkgeversorganisaties, de werknemersorganisaties en andere middenveldorganisaties willen wij ondernemingen zo veel mogelijk ondersteunen om succesvol in te spelen op de vele sociaal-economische ontwikkelingen. Eén van de belangrijke uitdagingen daarbij is het inzetten op de werkzaamheid en werkbaarheid van iedereen op een erg dynamische arbeidsmarkt. Daarbij is een goede gezondheid onmisbaar. Want cijfers bewijzen het: gezonde werknemers hebben meer energie, zijn productiever en vallen minder snel uit.

Het opduiken van problemen zoals burn-out, absenteïsme en verhoogd personeelsverloop is voor veel ondernemingen het moment waarop het HR-, en bedrijfsbeleid in brede zin, in vraag gesteld wordt. Deze confrontatie zou meteen als aangrijpingspunt gezien kunnen worden om het beleid te verruimen naar algemene gezondheidsbevordering.

Een preventief gezondheidsbeleid legt de nadruk op het motiveren en/of ondersteunen van de medewerkers en respecteren de individuele keuzevrijheid van werknemers op het vlak van gezondheid. Het beleid focust op gezondheidsthema’s zoals: voldoende bewegen, lang zitten onderbreken, evenwichtig eten, stoppen met roken, alcoholverbruik beperken en je goed in je vel voelen op het werk. Een preventief gezondheidsbeleid heeft een visie op lange termijn dat aansluit op de strategische bedrijfsdoelstellingen van de organisatie.

Als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk roepen wij u op om, naar aanleiding van de opmaak van het jaaractieplan 2019, gezondheid op de agenda van het comité voor preventie en bescherming op het werk te plaatsen. Wij nodigen u ook uit om hiervoor te verwijzen naar het project “Gezond op de werkvloer”, waarbij ondernemingen bij de opmaak van een preventief gezondheidsbeleid ondersteuning kunnen krijgen door middel van subsidies. Via dit project wordt de onderneming bij het vormgeven van het beleid, bijgestaan door een bedrijfscoach die speciaal voor deze opdracht opgeleid werd. Deze coach werkt stap voor stap op maat van de onderneming, waarbij gestart wordt met het in kaart brengen van de huidige situatie en het creëren van draagvlak tot evalueren van de uitgevoerde acties en het verankeren van het beleid. Er is een gedeeltelijke terugbetaling voorzien voor deze ondersteuning en die gebeurt volledig via de coaches, waardoor de administratieve last voor de onderneming zoveel mogelijk beperkt blijft.

De coaching en financiële ondersteuning gebeurt aanvullend aan de wettelijke verplichtingen die een onderneming heeft in het kader van een welzijnsbeleid (naar aanleiding van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, kortom de Welzijnswet) en in geen geval voor een vervanging van deze verplichtingen. Het werken aan een preventief gezondheidsbeleid is wettelijk niet verplicht en berust op het vrijwillige engagement van de onderneming om in te zetten op gezondheid. Daarom is het ook niet mogelijk om voor dit initiatief preventie-eenheden te gebruiken.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de projectcoördinator Karlien Devloo via gezondopdewerkvloer@gezondleven.be of +32 2 421 09 62.
Op de website www.gezondopdewerkvloer.be kunt u alles nalezen.