23.08.2021
depressief.jpg

Tijdens de covid-19 pandemie werden onze fysieke en mentale gezondheid uitgedaagd. Als nooit tevoren stonden we stil bij ons leven, onze gewoontes en de omgang met onze naasten. Het leven en werken op  afstand, de diverse lockdowns, hebben een impact nagelaten op onze mentale gezondheid. Velen van ons hebben de stap ondernomen naar een psycholoog te gaan en/of te bellen naar de verschillende hulplijnen (bv. tele-onthaal).  Ook in de media gingen deze berichten rond “Tele-onthaal kent een recordaantallen oproepen” en “Het ontstaan van lange wachtlijsten bij de psychologen”. Maar wat met de zelfmoord(pogingen)?

Het VLESP (Vlaams Expertisecentrum Suicidepreventie) licht toe dat de eerste cijfers van 2020 voorlopig niet zijn gestegen, behalve voor de maand juni. Voor de definitieve cijfers voor het jaar 2020 zullen we nog even moeten wachten. Ook bij onze noorderburen, Nederland, werd dezelfde trend vastgesteld. Wat opvalt is dat er een toename is van psychische problemen zowel bij jong als oud. Er zijn klachten van stress, angst, onzekerheid, depressieve gedachten etc. Voor deze signalen moeten we alert zijn in kader van de eventuele lange termijn gevolgen (https://www.zelfmoord1813.be/zelfmoordpreventie-coronatijden).

Elk jaar op 10 september wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfmoord. Wij zijn één van de koplopers wat betreft zelfmoord. Bijna iedereen van ons wordt ooit geconfronteerd met een zelfmoord en/of zelfmoordpoging in zijn of haar omgeving. Maar er over praten blijft voor velen een moeilijke opgave (agentschap zorg en gezondheid, 2020). Ook in 2021 heerst er nog steeds een taboe omtrent zelfmoord.

Deze en volgende dagen verdienen mentale problemen en/of moeilijke periodes extra aandacht. Indien je je niet lekker voelt, ga zeker in dialoog met iemand die je vertrouwt. Indien dit moeilijk gaat, kan je altijd contact opnemen met onderstaande nuttige adressen en telefoonnummers:

  • De zelfmoordlijn: op het gratis nummer 1813 of op https://www.zelfmoord1813.be/ kan je terecht met vragen/bezorgheden omtrent het thema zelfmoord – anoniem
  • Tele-onthaal: op het gratis nummer 106 of op https://www.tele-onthaal.be/ kan je terecht voor kleine en grote zorgen – anoniem
  • Werkgroep Verder: is een expertise centrum m.b.t. rouwen na zelfmoord voor nabestaanden. Je kan ze telefonisch bereiken op het nummer 09 332 07 75 of op https://www.werkgroepverder.be/
  • CAW: centrum voor algemeen welzijn biedt deskundige hulpverlening aan mensen met problemen. Je kan ze gratis bereiken op het algemeen nummer 0800 13 500 van 9 tot 17 uur.
  • Psycholoog in je buurt: Zoek je en psycholoog in je buurt, dan kan je hem/haar vinden via vindjepsycholoog.be

Tot slot blijft deze goud regel gelden: Indien jijzelf of iemand anders in gevaar zit, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten.

Willen jullie als organisatie dit thema bespreekbaar maken, aarzel niet om contact op te nemen met onze preventieadviseur psychosociale aspecten van Premed vzw. Je kan ons bereiken op het nummer 016 30 81 11 of via e-mail psychosociale@premed.be.

corona virus
14.09.2023

Covid 19 najaar 2023

Corona wordt benaderd op een vergelijkbare manier als een griep. De aanvangssymptomen van corona variëren van milde luchtwegklachten (zoals een verstopte neus, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten) ...
Meer lezen