Het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - DIENSTJAAR 2020
Je bent hier:

Het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - DIENSTJAAR 2020

Laatst gewijzigd op: 04/02/2021

Deel dit artikel:

Ten laatste op 1 april 2021 dient het jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het dienstjaar 2020 opgemaakt te worden (en ter beschikking zijn van de regionale directie van de dienst "Toezicht op het Welzijn op het Werk" van Federale Overheidsdienst Welzijn, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) bij een bezoek of op eenvoudige vraag).

Het is de bedrijfsleiding die, in samenspraak met de interne preventieadviseur, dit formulier dient in te vullen. Bij afwezigheid van een interne preventieadviseur, is het de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding om ervoor te zorgen dat dit jaarverslag volledig en tijdig ingevuld wordt.

Let op: indien er een Comité PBW aanwezig is in de onderneming, dan dient het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW) 15 dagen voor de vergadering van het Comité PBW van februari aan de gewone leden bezorgd worden. Na goedkeuring moet dit verslag dan voor 1 april door de werkgever ter beschikking gesteld te worden aan de bevoegde inspectiediensten bij een bezoek of op eenvoudige vraag.  

Het jaarverslag bevat heel wat gegevens over de onderneming en over de interne preventiedienst, over het aantal arbeidsongevallen (eigen werknemers maar ook jobstudenten, uitzendkrachten en derden) en het aantal weg-werkongevallen die gebeurd zijn in het dienstjaar 2020, over de belangrijkste actiepunten die zijn uitgevoerd met betrekking tot welzijn, veiligheid en gezondheid op de werkvloer enzovoort. 

De te gebruiken formulieren kan men terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst https://werk.belgie.be/nl/jaarverslag-van-de-interne-dienst-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk-dienstjaar-2020. Afhankelijk van het soort bedrijf dient men formulier A, formulier B of formulier C in te vullen. 

  • Het formulier A is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zonder afdelingen.
  • Het formulier B is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk met afdelingen.
  • Het formulier C is bestemd voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren. 

Er werd een verklarende nota opgesteld waarin de verschillende rubrieken van de versies A, B en C van het formulier toegelicht worden. Deze nota is ook te vinden op dezelfde website. Er wordt telkens duidelijk aangegeven voor welk formulier de toelichting bestemd is. Het is aangewezen die nota af te drukken om de formulieren correct te kunnen invullen. 

Een aantal tips:

  • Zorg dat je tijdig het aantal gepresteerde arbeidsuren van eigen werknemers maar ook van jobstudenten, uitzendkrachten en derden (contractors) in het dienstjaar 2019 kent. Deze informatie kan je opvragen bij het sociaal secretariaat of bij je personeelsdienst.
  • Verzamel de bezoekrapporten van de externe dienst voor technische controle (EDTC) in verband met de verplichte keuringen van hoog-, laagspanningsinstallaties, stoomtoestellen, heftoestellen.
  • Verzamel ook de verslagen van het bezoek aan de arbeidsplaats en het verslag van de dienst belast met het medisch toezicht (van je Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk), want deze dienen toegevoegd te worden aan het formulier.
  • Vraag tijdig de gegevens op bij de preventieadviseur of de vertrouwenspersoon over de incidenten van psychosociale aard. 

Indien gewenst, kan Premed u helpen bij de opmaak van dit jaarverslag.

Een eenvoudig mailtje naar info@premed.be en u wordt spoedig gecontacteerd. 

Premed organiseert ook 2 gratis informatiesessies over het invullen van het jaarverslag en dit op

  • dinsdag 23/02/2021 van 15u tot 17u via webinar
  • dinsdag 2/03/2021 van 9u tot 11u via webinar

Inschrijven kan via https://www.premed.be/opleidingen/gratis-infosessie-invullen-jaarverslag/

 

Alvast veel succes gewenst!