Het medisch attest voor werknemers, die rechtstreeks in contact met levensmiddelen, is niet langer verplicht!
Je bent hier:

Het medisch attest voor werknemers, die rechtstreeks in contact met levensmiddelen, is niet langer verplicht!

Laatst gewijzigd op: 16/08/2019

Deel dit artikel:

Het KB betreffende levensmiddelenhygiëne van 13 juli 2014 eiste van de werknemers in de levensmiddelensector die rechtstreeks in contact kwamen met de levensmiddelen, dat zij door middel van een medisch attest zouden bewijzen dat er geen medische redenen waren die hun activiteit in deze sector in de weg stonden. De werknemer moest het medisch attest kunnen tonen als de inspectie daarom vroeg. 

Deze verplichting heeft opgeheven via het KB van 13 juli 2018 (BS 1 augustus 2018).

Dit op vraag van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. Het medisch attest is immers maar ‘een momentopname’ en geeft een ‘vals veiligheidsgevoel’.

Medewerkers die in contact komen met voeding zijn wel verplicht om de werkgever te verwittigen indien ze een gezondheidsprobleem hebben dat de voedselketen in gevaar kan brengen.

Voorbeeld:

  • Personen die lijden aan, of drager zijn van, een ziekte die via voedsel kan worden overgedragen
  • Personen die bijvoorbeeld geïnfecteerde wonden, huidinfecties, huidaandoeningen of diarree hebben mogen geen levensmiddelen hanteren of ruimten betreden waar levensmiddelen worden gehanteerd, indien er kans bestaat op rechtstreekse of onrechtstreekse verontreiniging van de levensmiddelen.

Meer info op

 

Premed biedt verschillende opleidingen aan voor horecamedewerkers en de leidinggevenden:

  • voedselhygiëne - HACCP
  • handhygiëne
  • ergonomie in de horecasector – keukens – onderhoud

We helpen je ook bij het opzetten van een beleid rond handhaving van HACCP-normen.