16.06.2017
reintegratietraject.png

Het re-integratietraject beoogt de re-integratie te bevorderen van de werknemer die het overeengekomen werk niet kan uitoefenen door tijdelijk of definitief aangepast of ander werk te voorzien.


Wat is er re-integratietraject en hoe verloopt de procedure? Door wie kan dit opgestart worden en wat zijn de mogelijke gevolgen?


In de folder krijgt u een stapsgewijs overzicht van de re-integratieprocedure voor langdurig zieken.

 

thermometer - warmte - zon
18.07.2022

Hoge temperaturen op het werk

Overmatige warmte van klimatologische oorsprong wordt gemeten met een thermometer zijnde de WBGT thermometer. Zo'n thermometer houdt rekening met de luchttemperatuur, maar ook met de vochtigheidsgraad...
Meer lezen