16.06.2017
reintegratietraject.png

Het re-integratietraject beoogt de re-integratie te bevorderen van de werknemer die het overeengekomen werk niet kan uitoefenen door tijdelijk of definitief aangepast of ander werk te voorzien.


Wat is er re-integratietraject en hoe verloopt de procedure? Door wie kan dit opgestart worden en wat zijn de mogelijke gevolgen?


In de folder krijgt u een stapsgewijs overzicht van de re-integratieprocedure voor langdurig zieken.