Je bent hier:

Het re-integratietraject

Laatst gewijzigd op: 16/06/2017

Deel dit artikel:

Het re-integratietraject beoogt de re-integratie te bevorderen van de werknemer die het overeengekomen werk niet kan uitoefenen door tijdelijk of definitief aangepast of ander werk te voorzien.


Wat is er re-integratietraject en hoe verloopt de procedure? Door wie kan dit opgestart worden en wat zijn de mogelijke gevolgen?


In de folder krijgt u een stapsgewijs overzicht van de re-integratieprocedure voor langdurig zieken.