Het welzijn van uitzendkrachten: FOD WASO blikt terug op inspectiecampagne
Je bent hier:

Het welzijn van uitzendkrachten: FOD WASO blikt terug op inspectiecampagne

Laatst gewijzigd op: 17/04/2019

Deel dit artikel:

Steeds vaker doen werkgevers beroep op uitzendkrachten. Een kwetsbare groep werknemers, want ze worden gemiddeld vaker het slachtoffer van een arbeidsongeval dan hun collega’s die vast in dienst zijn. Een gebrek aan informatie over veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkplek kan hiervoor een oorzaak zijn. Daarom organiseerde de arbeidsinspectie van de FOD WASO het voorbije jaar een inspectiecampagne rond het welzijn van uitzendkrachten. 

Inspectiecampagne

In deze campagne ging de inspectie na of uitzendbureaus en bedrijven de reglementering rond uitzendkrachten naleefden. Acht regionale directies van de arbeidsinspectie controleerden 34 uitzendkantoren en 141 gebruikersondernemingen.   

Deze campagne kaderde in een Europees initiatief dat werd georganiseerd door het Europese Comité van de Hoge Vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie. In 2009 voerde de arbeidsinspectie reeds een gelijkaardig campagne. 

De voornaamste doelstellingen van de campagne waren:

  • De gezondheid en de veiligheid van de uitzendkrachten bevorderen en verbeteren;
  • De werkgevers (uitzendondernemingen en gebruikersondernemingen), de uitzendkrachten en de sociale partners te informeren ten einde ze te sensibiliseren voor de gezondheid en de veiligheid van de uitzendkrachten.

Resultaten

De inspectie stelde twee belangrijke lacunes vast bij de geïnspecteerde uitzendbureaus en ondernemingen: 

  • 35% van de uitzendkrachten blijkt nog steeds te werken zonder correcte medische geschiktheidseisen. De inspecteurs noteerden wel een verbetering in vergelijking met de inspectie van 2009, toen het percentage nog 55% bedroeg. Dit is vermoedelijk te wijten aan de oprichting van een centrale gegevensbank voor gezondheidstoezicht van uitzendkrachten die wettelijk beheerd wordt door de Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector, Preventie en Interim. Ondanks de daling, is er nog ruimte voor verbetering. Zo stelde de inspectie vast dat een deel van de arbeidsartsen van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk deze databank niet optimaal gebruiken. 
  • Eén op drie ondernemingen die de uitzendkrachten tewerkstellen beschikken nog steeds niet over de verplichte risicoanalyse. Ook hier stelt de inspectie een daling vast (40% in 2009). De afwezigheid van een risicoanalyse bemoeilijkt het nemen van gepaste beschermingsmaatregelen en het opmaken van een werkpostfiche. Nochtans is de werkpostfiche een belangrijk communicatiemiddel tussen gebruiker, uitzendonderneming en uitzendkracht.

 

Bron