Hoe organiseer je je in tijden van Coronacrisis
Je bent hier:

Hoe organiseer je je in tijden van Coronacrisis

Laatst gewijzigd op: 07/05/2020

Deel dit artikel:

In dit artikel vind je tips om je als werkgever te kunnen organiseren tijdens de Coronacrisis. We hebben deze onderverdeeld in:

Klik hier voor informatie over het virus zelf en over onze aangepaste dienstverlening

 

Noodmaatregelen

De regering heeft op 18/3/2020 een pandemisch noodplan afgekondigd. Dit omvat sluiting van bepaalde ondernemingen en de voorwaarden voor werking van de resterende ondernemingen. Deze worden ingedeeld in essentieel en niet essentieel. Hou je aan de noodmaatregelen die de regering heeft getroffen. Je vindt deze hier uitgelegd: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

 

Plan voor bedrijfscontinuïteit pandemie

Denk na over de volgende topics en leg eventueel maatregelen vast:

 • Een belangrijk deel van het personeel kan niet komen werken omdat het zelf ziek is of voor de verzorging van een ziek familielid moet thuis blijven. Schoolgaande kinderen kunnen slechts in bepaalde beroepen opgevangen worden op school.
 • Identificeer de sleutelfuncties in het bedrijf. Indien deze functies onderbemand zijn door ziekte kan de bedrijfscontinuïteit in het gedrang komen. Bijvoorbeeld: onderhoudspersoneel, IT-diensten, sommige HR-diensten, Het kan een goede strategie zijn medewerkers van deze diensten van thuis uit te laten werken (vb IT, HR).
 • De aanvoer en afvoer van materiaal, goederen, diensten.
 • De toegang tot de lokalen.
 • Implementatie van hygiëne maatregelen (social distancing 1,5 meter, handen wassen, nieshygiëne, reiniging frequent aangeraakte oppervlakken, afvalbeleid), ook in refters (verwijder een deel van de stoelen), kleedkamers, … Gespreide aanvangs- en stopuren kunnen aangewezen zijn. Verlucht alle lokalen meermaals per dag.
 • Reiniging van het interieur van voertuigen. Carpooling is niet verenigbaar met social distancing.
 • Beperk gebruik van te kleine ruimtes zoals liften (1 per 1).
 • Wat als je niet verder kan werken: overmacht of technische werkloosheid?
 • Deze en andere nuttige tips kan je als klant van Premed downloaden op ons extranet.

Als Premed-klant kan een sjabloon voor een bedrijfscontinuïteitsplan gratis downloaden via ons extranet.  

 

Checklist voor inspectie van uw bedrijf

https://www.premed.be/nieuws/covid-19-checklist/

 

Telewerk

Telewerken is de regel. Als dat niet kan moet aan “social distancing” gedaan worden (1,5 meter afstand van andere personen).

Contacteer uw arbeidsarts-titularis voor overleg hierover.

 

Good practices om thuiswerk en quarantaine mentaal gezond te houden

Sinds de aankondiging van de aangescherpte maatregelen van de regering om het coronavirus te bestrijden, is thuiswerk de norm geworden. Enkelen onder ons waren al gewoon om regelmatig van thuis uit te werken, voor anderen is dit een nieuw hoofdstuk. De sluiting van de scholen zorgt bovendien voor heel wat werknemers voor een bijkomende uitdaging. In dit document hebben we een scala aan tips en good practices verzameld om deze periode mentaal gezond door te komen

Premed-klanten kunnen inloggen op het extranet en deze good practices gratis downloaden. 

 

Werken of niet?

Mensen met lichte luchtwegenklachten worden minimaal 7 dagen ziek geschreven door de huisarts. Als ze beter zijn, mogen ze komen werken. Mensen die in de zorg werken, kunnen in die omstandigheden wel werken als ze geen koorts hebben en mits het dragen van een chirurgisch masker en een goede handhygiëne.

Nauwe contacten die niet ziek zijn, moeten niet geïsoleerd worden, mogen werken, worden niet getest en moeten zichzelf aan temperatuurmetingen 2x per dag onderwerpen. Als zij symptomen krijgen, worden ze een mogelijk geval.

Risicopersonen voor een ernstig verloop van de Corona infectie kunnen een werkaanpassing of een preventieve verwijdering krijgen. Opgelet: het betreft personen die niet ziek zijn. Dat moet geval per geval bekeken worden. De RVA staat tijdelijke overmacht toe in dat geval. Deze tijdelijke overmacht geldt overigens ook voor personen die onder hetzelfde dak wonen als een familielid dat effectief besmet is. De RVA staat ook tijdelijke werkloosheid toe ingevolge beslissing van de arbeidsarts. 

 

Reizen

Het is geen goed idee om op reis te vertrekken. Alle reizen worden momenteel ontraden. Het is mogelijk dat je niet meer terug raakt en dus langere tijd in afzondering moet in het buitenland.

 

Waarom maatregelen nemen?

Ouderen en personen met chronische ziekten zijn erg vatbaar voor deze infectie en bij hen kan een infectie dodelijk zijn. Om de verspreiding van dit erg besmettelijke virus onder de bevolking te vertragen vaardigt de overheid daarom maatregelen uit. Hiermee wil men ervoor zorgen dat ziekenhuizen niet overbelast geraken.

 

 

Als bedrijf kan je ook maatregelen nemen om de kansen op bedrijfscontinuïteit te maximaliseren.
Een voorbeeld van dergelijke plan kan je als klant van Premed downloaden op ons extranet.

Voorbereiding van de onderneming: gericht op uw medewerkers die hun werk moeten kunnen blijven doen

 • Handen schudden, zoenen of knuffelen is verboden. Zelfs elleboogcontact of voetcontact is niet toegelaten.
 • Hang posters over handhygiëne uit.
 • Hang posters over nies- en hoesthygiëne uit.
 • Toch snuiten? Gebruik papieren zakdoekjes. Werp ze weg na gebruik in afgesloten vuilnisbak.
 • Bij gebrek aan papieren zakdoekjes niezen of hoesten in elleboog, niet in de handen. Was nadien je handen.
 • Maak je handen virusvrij door ze te wassen met water en zeep. Droog ze nadien grondig met wegwerkhanddoek Een handdoekrol - neem de doek vast aan de kant, waar het droog is. Een snel drogende handdroger kan eveneens dienen.
 • Het virus kan op sommige oppervlakken enkele uren overleven (men vermeldt soms meerdere dagen, maar dat is in uitzonderlijke omstandigheden). Daarom raden we dagelijkse reiniging aan van veel aangeraakte oppervlakken (klinken, leuningen, handvaten, schakelaars, …) met courante ontsmettingsmiddelen. Een goed voorbeeld is 4% javel - verdun 40 ml commerciële javel in 1 liter (kraantjes)water.
 • Verwijder afval in gesloten plastic zakken. 

 

Interessante links:

Ministerie van werk: https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus

Prebes: https://www.prebes.be/nieuws/2020/03/maatregelen-bedrijven-coronavirus-hulplijn-info

RVA: https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_202004015.pdf

 

Meer info vind je op onze onderstaande artikels

Wat is Coronavirus COVID-19?

Aangepaste dienstverlening Corona pandemie

https://www.premed.be/nieuws/hoe-start-ik-mijn-bedrijf-veilig-en-gezond-weer-op/