Hoe run ik mijn bedrijf veilig en gezond in tijden van Covid?
Je bent hier:

Hoe run ik mijn bedrijf veilig en gezond in tijden van Covid?

Laatst gewijzigd op: 04/09/2020

Deel dit artikel:

Misschien is uw bedrijf de voorbije weken verplicht in lockdown gegaan of stonden uw activiteiten door de coronacrisis noodgedwongen op een laag pitje.

Maar stilaan wilt u zich toch voorbereiden op uw heropstart.

Met deze informatie kan u aan de slag zodat u en uw medewerkers veilig en gezond opnieuw aan de slag gaan.

ALGEMEEN

 1. Napo in... Stop de pandemie
 2. Wat is Coronavirus Covid-19
 3. Covid-19 is erkend als beroepsziekte. - update 10/07/2020
 4. Eerste hulp
 5. Een arbeidsongeval tijdens telewerken?
 6. Vergeet de psychosociale aspecten niet.
 7. Ergonomie blijft een aandachtspunt.
 8. Legionellabesmetting: een bijkomend risico bij heropstart na stilstand t.g.v. Corona-virus.
 9. Samenwerken met de externe dienst preventie en bescherming op het werk. 
 10. Advies in verband met de maatregelen voor werknemers uit de risicogroep.
 11. Temperatuur meten bij de werknemers?
 12. Werken of niet?
 13. Werkhervatting na Covid-19.
 14. Contactopvolging.
 15. Reizen. - update 14/07/2020

 

MAATREGELEN OM TE KUNNEN (BLIJVEN) WERKEN

INFORMATIEBRONNEN

TOOLS

 1. COVID-19 checklists 
 2. Posters - update 10/07/2020

OPLEIDING

SECTORGIDSEN

 

  

ALGEMEEN

 

Napo in... Stop de pandemie

Napo wil helpen. Het is echter moeilijk om alle preventiemaatregelen in een korte film te presenteren, daarom richt Napo zich op een veelvoorkomend risico - besmetting via de handen - en laat in typische 'Napo-stijl' zien hoe de besmetting zich kan verspreiden en hoe de impact kan worden verminderd.

https://www.napofilm.net/nl/napos-films/films

  

Wat is Coronavirus Covid-19

Wat het Coronavirus COVID-19 is en welke ziekte het veroorzaakt kan je lezen op www.info-coronavirus.be.

https://www.premed.be/nieuws/covid-19-coronavirus-en-uw-onderneming/

  

Covid-19 is erkend als beroepsziekte.

Dit houdt in dat personen met Covid-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking voor schadeloosstelling komen wegens beroepsziekte.

https://www.premed.be/nieuws/covid-19-is-erkend-als-beroepsziekte-16042020-update-van-de-erkenningscriteria/

https://www.premed.be/nieuws/uitbreiding-van-erkenning-van-covid-19-als-beroepsziekte-voor-cruciale-essenti%C3%ABle-sectoren/

  

Eerste hulp

Tijdens de Covid-19 pandemie zijn er tijdelijke nieuwe richtlijnen rond reanimatie van volwassenen (en ook bij niet-drenkelingen) opgesteld.

Als je geen mondmasker én wegwerphandschoenen hebt, voer je geen reanimatie uit (dus geen borstcompressies en geen AED), aangezien de kans op besmetting voor jou als hulpverlener te groot is.

Dus voorzie handschoenen en maskers in de eerste hulp kit en in de verzorginslokalen.

https://www.premed.be/nieuws/tijdelijke-richtlijnen-reanimatie-cpr-tijdens-de-covid-19-pandemie-update-16042020/

  

Een arbeidsongeval tijdens telewerken?

In tijden van corona is telewerken of thuiswerken de nieuwe norm. Steeds meer werknemers werken dan ook van thuis. Maar zijn uw werknemers ook verzekerd bij een arbeidsongeval?

https://www.premed.be/nieuws/een-arbeidsongeval-tijdens-telewerken/

  

Vergeet de psychosociale aspecten niet.

De huidige situatie met het coronavirus is behoorlijk spannend. Ons leven wordt op zijn kop gezet, veel mensen zitten met vragen of angst rond het COVID-19 virus en de impact hiervan.

Om deze stress het hoofd te bieden, is het belangrijk aandacht te schenken aan zowel fysieke als mentale gezondheid. Draag voldoende zorg voor jezelf, dit door de principes van voldoende beweging, gezonde voeding en een goede structuur in je dagplanning in acht te nemen. Draag ook voldoende zorg voor elkaar: om het mentaal welzijn te boosten is verbondenheid cruciaal en jouw ondersteuning in deze periode is erg waardevol!

https://www.premed.be/nieuws/coronavirus-wat-kan-ik-doen-als-vertrouwenspersoon/

Op het Premed extranet kan je interessante informatie terugvinden.

 • Good practices om thuiswerk mentaal gezond te houden
 • Good mental health practices for employees working from home
 • Bonnes pratiques pour ménager sa santé mentale dans le cadre du travail à domicile

  

Ergonomie blijft een aandachtspunt.

Tips voor de werknemer, kinderen en werkgever.

https://www.premed.be/nieuws/ergonomie-hoeft-niet-moeilijk-te-zijn-ook-thuis-niet/

Op het Premed extranet kan je interessante informatie terugvinden.

 • brochure “Ergonomische tips voor onverwacht telewerken”
 • brochure” Beeldschermwerk” in verschillende talen
 • Instelling van mijn beeldschermwerkpost
 • Travail avec ecran - differentes etapes
 • Step-by-step guide for individual optimisation of your computer work station

  

Legionellabesmetting: een bijkomend risico bij heropstart na stilstand t.g.v. Corona-virus.

Nu er een aantal bedrijven, organisaties en instellingen reeds een geruime tijd gedeeltelijk of volledig stilliggen, ontstaat er een bijkomend risico bij de heropstart. Vooral wanneer delen van de sanitaire installatie (de douches) gedurende langere periodes niet gebruikt worden en de watertemperatuur tussen 25 en 55 °C ligt, is de kans op Legionella ontwikkeling, via gevaarlijk aërosol vorming, reëel.

https://www.premed.be/nieuws/legionellabesmetting-een-bijkomend-risico-bij-heropstart-na-stilstand-tgv-corona-virus/

  

Samenwerken met de externe dienst preventie en bescherming op het werk.

Rekening houdend met de maatregelen van de overheid, de bezorgdheid om niet bij te dragen aan de verspreiding van het Coronavirus en de vragen die we van onze klanten krijgen, hebben we daarom we daarom onze dienstverlening aangepast.

https://www.premed.be/nieuws/aangepaste-dienstverlening-corona-pandemie/

https://www.premed.be/nieuws/heropstart-medische-onderzoeken/

  

Advies in verband met de maatregelen voor werknemers uit de risicogroep.

Risicogroepen zijn mensen die grotere kans hebben op een ernstig verloop van coronaziekte. Deze mensen hebben geen hoger risico om de Corona infectie op te lopen!

Vermits het corona (COVID-19)virus nog vrij recent is, is niet helemaal duidelijk wie er precies risico loopt. Wetenschappers en artsen over de hele wereld proberen uit de gegevens van ziekenhuisopnames hierover een beter beeld te krijgen..

In afwachting van verdere onderzoeksresultaten geven we hier reeds enkele adviezen voor bepaalde risicogroepen.

  

Temperatuur meten bij de werknemers?

Premed geeft negatief advies voor ingangsscreenings bij bedrijven op basis van meting van uitwendige lichaamstemperatuur.

 • Deze zijn niet betrouwbaar en een slechte parameter voor de inwendige lichaamstemperatuur die bij voorkeur anaal gemeten wordt.
 • Lichaamstemperatuur is maar één van de parameters die spelen in Covid-19.
 • Deze metingen geven een vals gevoel van veiligheid.
 • Cut off waarden zijn niet scherp te bepalen: te hoog geeft toch mensen met koorts op bedrijf, te laag geeft te veel mensen worden onnodig geweerd.
 • Onnodige blootstelling van uitvoerend personeel aan niet-essentiële inbreuken op “social distancing” < 1.5 meter en wachtrijen.

Werken of niet?

Mensen met symptomen die voldoen aan de criteria voor een mogelijk Covid-19 geval worden door de huisarts getest en minimaal 7 dagen ziek geschreven door de huisarts. Als de (PCR-)test positief is, zijn ze een bevestigd geval van Covid-19. Als ze beter genezen zijn, mogen ze in overleg met de huisarts komen werken. Mensen die in de zorg werken, blijven in thuisisolatie 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de ademhalingssymptomen. Bij de terugkeer naar het werk moet nog te allen tijde een chirurgisch mondmasker gedragen worden totdat de symptomen volledig zijn verdwenen EN ten minste 14 dagen na het optreden van de symptomen.

  

Werkhervatting na Covid-19.

Hiervoor kan je contact opnemen met Premed.

  

Contact-opvolging

De overheid heeft een call center voor contactopsporing opgericht.

De huisgenoten van de patiënt dienen 14 dagen in thuisisolatie te worden geplaatst. Hiervoor maakt de huisarts een getuigschrift van quarantaine op.

Het call center wordt automatisch op de hoogte gebracht van het test-resultaat en zal contact opnemen met de patiënt voor het in kaart brengen van zijn nauwe contacten die daarna ook gecontacteerd worden.

Het is mogelijk in de exit-fase van de epidemie dat een deel van uw organisatie een tijd beïnvloed wordt door de tijdelijke quarantaine van een deel van het personeel.

Meer weten: Sciensano – Maatregelen voor contacten van een persoon met Covid-19 https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf

Voor concrete vragen: contacteer uw arbeidsarts-titularis of info@premed.be.

  

Reizen

https://www.premed.be/nieuws/kan-mijn-werknemer-naar-het-buitenland-vertrekken-en-wat-bij-terugkomst/ 

Volg het laatste nieuws op

https://diplomatie.belgium.be/nl

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ_travel_NL.pdf

 

Risico inschatting bij medewerkers die terugkeren uit vakantie (al dan niet in het buitenland).

Hiervoor kan je eventueel deze vragenlijst gebruiken.

  

MAATREGELEN OM TE KUNNEN (BLIJVEN) WERKEN

Afstand houden

https://www.premed.be/nieuws/wat-is-nu-social-distancing-update-21042020/

Reinigen en ontsmetten van oppervlakten

Alcogel: Een concentratie van 70% alcohol is effectief om coronavirussen te doden.

Reinigingsvloeistof voor oppervlakken: 4% javel (40 ml of 4 soeplepel in 1 liter kraantjeswater) " indien u zelf deze oplossing maakt, moet een correct etiket aangebracht worden op het recipiënt!

Handen wassen

Wens je een praktische opleiding rond handhygiëne – handen wassen? Neem dan contact op met Premed.

Een checklist

die je een overzicht geeft van alle maatregelen die genomen moeten worden.

Generieke gids

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids (PDF, 6.15 MB) uitgewerkt, waarbij de generieke toolbox zoals opgesteld door de Economic Risk Management Group heeft gediend als een waardevolle inspiratiebron.

https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-versie-2-en 

  

INFORMATIEBRONNEN

Ministerie van tewerkstelling en arbeid: https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus

Belgium.be - Informatie en diensten van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Sciensano: https://www.sciensano.be/nl

Beswic: https://www.beswic.be/nl

Premed : https://www.premed.be/

 

TOOLS

 1. COVID-19 checklists

COVID19 vormt op de werkvloer een arbeidsrisico waar de werkgever de werknemers tegen moet beschermen. Dit risico moet net als alle andere risico’s geëvalueerd worden samen met de bevoegde interne of externe preventiedienst.

 

COVID-19 checklist op organisatieniveau

Premed ontwikkelde een checklist om deze risico’s te evalueren.

Het doel van deze checklist is om na te gaan of er voldoende en correcte maatregelen genomen zijn op de werkvloer. Dit zowel door de eigen medewerkers als door externen.

Je kan Premed contacteren indien je dit wenst te bespreken met een arbeidsarts.

 

COVID-19 checklist op werkpostniveau

Daarnaast bieden we een checklist aan waarmee je werkpost per werkpost kan evalueren. Voor de heropstart en daarna op geregelde tijdstippen.

 

COVID-19 checklist kantooromgeving

Deze checklist richt zich specifiek tot kantooromgevingen.

 

COVID-19 checklist Horeca

Deze checklist richt zich specifiek tot horecazaken.

  

2. Posters

POSTERS om aan te brengen in het gebouw

POSTERS om aan te brengen op elke werkpost

POSTERS Handschoenen

POSTERS Maskers

https://www.premed.be/nieuws/het-ene-mondmasker-is-het-andere-niet/

POSTER handen wassen

POSTER hoest en nies hygiëne

  

OPLEIDING

Premed kan jouw medewerkers om praktische opleiding geven rond

 • Handen wassen
 • Correct gebruik van beschermingsmiddelen: masker – handschoenen – schort
 • Correct toepassen van de maatregelen Covid-19

Heb je vragen rond onze opleidingen op maat van je bedrijf?

Neem dan zeker contact met ons op.

 • 016 308 111
 • info@premed.be

 

SECTORGIDSEN

Op https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-en-sectorgidsen staan sectorgidsen of protocollen die werden opgesteld op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité.

Via deze link heb je steeds de meest recente informatie.