Hoe run ik mijn bedrijf veilig en gezond in tijden van Covid?
Je bent hier:

Hoe run ik mijn bedrijf veilig en gezond in tijden van Covid?

Laatst gewijzigd op: 30/07/2021

Deel dit artikel:

De Coronapandemie is volop aan de gang. Er worden op geregelde tijdstippen nieuwe maatregelen genomen door de overheid.
Wij volgen deze doorlopend voor u op.

Met deze informatie kan u aan de slag zodat u en uw medewerkers veilig en gezond aan het werk kunnen blijven.

ALGEMEEN

 1. Napo in... Stop de pandemie
 2. Wat is Coronavirus Covid-19
 3. Covid-19 is erkend als beroepsziekte. 
 4. Eerste hulp
 5. Een arbeidsongeval tijdens telewerken?
 6. Vergeet de psychosociale aspecten niet.
 7. Ergonomie blijft een aandachtspunt.
 8. Legionellabesmetting: een bijkomend risico bij heropstart na stilstand t.g.v. Corona-virus.
 9. Samenwerken met de externe dienst preventie en bescherming op het werk. 
 10. Temperatuur meten bij de werknemers?
 11. Contactopvolging. 
 12. Reizen. 

 

MAATREGELEN OM TE KUNNEN (BLIJVEN) WERKEN

INFORMATIEBRONNEN

TOOLS

 1. COVID-19 checklists - UPDATE 20 05 2021
 2. Posters - UPDATE 12 07 2021
 3. Risicoanalyse telewerkbeleid  - 03 2021

OPLEIDING

SECTORGIDSEN

 

  

ALGEMEEN

 

Napo in... Stop de pandemie.

Napo wil helpen. Het is echter moeilijk om alle preventiemaatregelen in een korte film te presenteren, daarom richt Napo zich op een veelvoorkomend risico - besmetting via de handen - en laat in typische 'Napo-stijl' zien hoe de besmetting zich kan verspreiden en hoe de impact kan worden verminderd.

https://www.napofilm.net/nl/napos-films/films

  

Wat is Coronavirus Covid-19

Wat het Coronavirus COVID-19 is en welke ziekte het veroorzaakt kan je lezen op http://www.info-coronavirus.be/.

  

Covid-19 is erkend als beroepsziekte.

Dit houdt in dat personen met Covid-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking voor schadeloosstelling komen wegens beroepsziekte.

https://www.premed.be/nieuws/covid-19-is-erkend-als-beroepsziekte-16042020-update-van-de-erkenningscriteria/

https://www.premed.be/nieuws/uitbreiding-van-erkenning-van-covid-19-als-beroepsziekte-voor-cruciale-essenti%C3%ABle-sectoren/

  

Eerste hulp.

Tijdens de Covid-19 pandemie zijn er tijdelijke nieuwe richtlijnen rond reanimatie van volwassenen (en ook bij niet-drenkelingen) opgesteld.

Als je geen mondmasker én wegwerphandschoenen hebt, voer je geen reanimatie uit (dus geen borstcompressies en geen AED), aangezien de kans op besmetting voor jou als hulpverlener te groot is.

Dus voorzie handschoenen en maskers in de eerste hulp kit en in de verzorgingslokalen.

https://www.premed.be/nieuws/tijdelijke-richtlijnen-reanimatie-cpr-tijdens-de-covid-19-pandemie-update-16042020/

  

Een arbeidsongeval tijdens telewerken?

In tijden van corona is telewerken of thuiswerken de nieuwe norm. Steeds meer werknemers werken dan ook van thuis. Maar zijn uw werknemers ook verzekerd bij een arbeidsongeval?

https://www.premed.be/nieuws/een-arbeidsongeval-tijdens-telewerken/

  

Vergeet de psychosociale aspecten niet.

De huidige situatie met het coronavirus is behoorlijk spannend. Ons leven wordt op zijn kop gezet, veel mensen zitten met vragen of angst rond het COVID-19 virus en de impact hiervan.

Om deze stress het hoofd te bieden, is het belangrijk aandacht te schenken aan zowel fysieke als mentale gezondheid. Draag voldoende zorg voor jezelf, dit door de principes van voldoende beweging, gezonde voeding en een goede structuur in je dagplanning in acht te nemen. Draag ook voldoende zorg voor elkaar: om het mentaal welzijn te boosten is verbondenheid cruciaal en jouw ondersteuning in deze periode is erg waardevol!

https://www.premed.be/nieuws/coronavirus-wat-kan-ik-doen-als-vertrouwenspersoon/

Op het Premed extranet kan je interessante informatie terugvinden.

 • Good practices om thuiswerk mentaal gezond te houden
 • Good mental health practices for employees working from home
 • Bonnes pratiques pour ménager sa santé mentale dans le cadre du travail à domicile

  

Ergonomie blijft een aandachtspunt.

De webinars rond het ergonomisch instellen van de telewerkplek (voor werknemers, maar ook voor werkgever, leidinggevenden en preventieadviseurs) vind je hier terug.  

We organiseren ook open webinars rond het uitwerken van een telewerkbeleid (voor werkgevers, leidinggevenden, preventieadviseurs).  

Bovendien geven wij ook advies voor de aankoop van geschikt telewerkmeubilair (stuur je vraag naar info@premed.be).

De risicoanalyse beeldschermwerk kan je helpen om na te gaan of jullie op een ergonomisch verantwoorde manier bezig zijn.  

Op het Premed extranet kan je nog veel meer interessante informatie terugvinden:

 • brochure “Ergonomische tips voor onverwacht telewerken”
 • brochure” Beeldschermwerk” (in 3 talen)
 • Instelling van mijn beeldschermwerkpost (in 3 talen) (ook op deze link)
 • Poster bewegingstussendoortjes
 • Poster ergonomische zithouding

  

Legionellabesmetting: een bijkomend risico bij heropstart na stilstand t.g.v. Corona-virus.

Vooral wanneer delen van de sanitaire installatie (de douches) gedurende langere periodes niet gebruikt worden en de watertemperatuur tussen 25 en 55 °C ligt, is de kans op Legionella ontwikkeling, via gevaarlijk aërosol vorming, reëel.

https://www.premed.be/nieuws/legionellabesmetting-een-bijkomend-risico-bij-heropstart-na-stilstand-tgv-corona-virus/

  

Samenwerken met de externe dienst preventie en bescherming op het werk.

Rekening houdend met de maatregelen van de overheid, de bezorgdheid om niet bij te dragen aan de verspreiding van het Coronavirus en de vragen die we van onze klanten krijgen, hebben we daarom we daarom onze dienstverlening aangepast.

https://www.premed.be/nieuws/medische-onderzoeken/

  

Temperatuur meten bij de werknemers?

Premed geeft negatief advies voor ingangsscreenings bij bedrijven op basis van meting van uitwendige lichaamstemperatuur.

 • Deze zijn niet betrouwbaar en een slechte parameter voor de inwendige lichaamstemperatuur die bij voorkeur anaal gemeten wordt.
 • Lichaamstemperatuur is maar één van de parameters die spelen in Covid-19.
 • Deze metingen geven een vals gevoel van veiligheid.
 • Cut off waarden zijn niet scherp te bepalen: te hoog geeft toch mensen met koorts op bedrijf, te laag geeft te veel mensen worden onnodig geweerd.
 • Onnodige blootstelling van uitvoerend personeel aan niet-essentiële inbreuken op “social distancing” < 1.5 meter en wachtrijen.

 

  

Contact-opvolging

Mensen met symptomen van Covid-19 moeten thuis blijven en de huisarts bellen.

Contacten van mensen met een bevestigde (of zeer waarschijnlijke) Covid-19 worden ingedeeld in hoog- en laag-risico. Hoe deze indeling verloopt en welke de maatregelen zijn die er het gevolg van zijn, kan u lezen op:

- https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/aanpak-van-mogelijke-en-bevestigde-covid-gevallen

Voor de risicobepaling in de werkomgeving winnen werkgevers en de overheid het advies in van de arbeidsarts.

Infofiches met hygiëneadvies voor

Voor concrete vragen: contacteer uw arbeidsarts of corona@premed.be

  

Reizen

Reizigers die uit een rode zone in ons land arriveren en meer dan 48 uur daar zijn geweest en bovendien meer dan 48 uur in ons land zullen verblijven, moet een PLF passenger locator form invullen en een vragenlijst met zelfinschatting van het risico - https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form. Het is mogelijk dat de reiziger als een hoog risico contact wordt beschouwd en dus deze maatregelen moet volgen.

Sommige landen vereisen recente Covid-19 PCR testen vooraleer je er binnen mag. Naar andere landen is reizen niet mogelijk.

Volg het laatste nieuws op

https://diplomatie.belgium.be/nl

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ_travel_NL.pdf

  

MAATREGELEN OM TE KUNNEN (BLIJVEN) WERKEN

Afstand houden

 

Reinigen en ontsmetten van oppervlakten

Alcogel: Een concentratie van 70% alcohol is effectief om coronavirussen te doden.

Reinigingsvloeistof voor oppervlakken: 4% javel (40 ml of 4 soeplepel in 1 liter kraantjeswater) " indien u zelf deze oplossing maakt, moet een correct etiket aangebracht worden op het recipiënt!

Handen wassen

Wens je een praktische opleiding rond handhygiëne – handen wassen? Neem dan contact op met Premed.

Een checklist

die je een overzicht geeft van alle maatregelen die genomen moeten worden.

Generieke gids - NIEUW 14/7/2021

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids (PDF, 6.15 MB) uitgewerkt, waarbij de generieke toolbox zoals opgesteld door de Economic Risk Management Group heeft gediend als een waardevolle inspiratiebron.

- GENERIEKE GIDS (versie 5) en sectorgidsen: veilig aan het werk tijdens de coronacrisis - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

- overzicht van de wijzigingen - wijzigingen_generiekegids_versie5.pdf (belgie.be)

  

INFORMATIEBRONNEN

Ministerie van tewerkstelling en arbeid: https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus

Belgium.be - Informatie en diensten van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Sciensano: https://www.sciensano.be/nl

Beswic: https://www.beswic.be/nl

Premed : https://www.premed.be/

 

TOOLS

 1. COVID-19 checklists

COVID19 vormt op de werkvloer een arbeidsrisico waar de werkgever de werknemers tegen moet beschermen. Dit risico moet net als alle andere risico’s geëvalueerd worden samen met de bevoegde interne of externe preventiedienst.

 

COVID-19 checklist op organisatieniveau

Premed ontwikkelde een checklist om deze risico’s te evalueren.

Het doel van deze checklist is om na te gaan of er voldoende en correcte maatregelen genomen zijn op de werkvloer. Dit zowel door de eigen medewerkers als door externen.

Je kan Premed contacteren indien je dit wenst te bespreken met een arbeidsarts.

 

COVID-19 checklist op werkpostniveau

Daarnaast bieden we een checklist aan waarmee je werkpost per werkpost kan evalueren. Voor de heropstart en daarna op geregelde tijdstippen.

 

COVID-19 checklist kantooromgeving

Deze checklist richt zich specifiek tot kantooromgevingen.

 

COVID-19 checklist Horeca

Deze checklist richt zich specifiek tot horecazaken.

  

2. Posters

POSTERS om aan te brengen in het gebouw

POSTERS om aan te brengen op elke werkpost

POSTERS handschoenen

POSTERS maskers

https://www.premed.be/nieuws/het-ene-mondmasker-is-het-andere-niet/

POSTER handen wassen

POSTER hoest en nieshygiëne

3. Risicoanalyse telewerkbeleid

Op 26 januari 2021 werd door de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst opgericht i.v.m. “coronatelewerk”. De richtlijnen hebben betrekking op het telewerk dat de overheid verplicht of aanbeveelt (naargelang de heersende situatie) in de strijd tegen het coronavirus.

PRINCIPES:

- De werkgever dient een telewerkbeleid op te stellen

- Je moet de medewerkers informeren over het telewerkbeleid.

- De richtlijnen en preventiemaatregelen zijn gebaseerd op een multidisciplinaire risicoanalyse.

Premed risicoanalyse telewerk

Sjabloon telewerkbeleid

 

  

OPLEIDING

Premed kan jouw medewerkers om praktische opleiding geven rond

 • Handen wassen
 • Correct gebruik van beschermingsmiddelen: masker – handschoenen – schort
 • Correct toepassen van de maatregelen Covid-19

Daarnaast kan je webinars volgen over:

 • Ergonomische tips bij telewerken

 • Angst en onzekerheden op de werkvloer door COVID-19

 

Heb je vragen rond onze opleidingen op maat van je bedrijf?

Neem dan zeker contact met ons op.

 • 016 308 111
 • info@premed.be

 

SECTORGIDSEN

Op https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-en-sectorgidsen staan sectorgidsen of protocollen die werden opgesteld op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité.

Via deze link heb je steeds de meest recente informatie.