30.11.2018
luisteren.jpg

Roepen de termen ‘vertrouwenspersoon’, ‘opleiding tot vertrouwenspersoon’ of ‘supervisie voor vertrouwenspersonen’ vraagtekens bij je op? Hier volgt wat informatie over de aanstelling, verantwoordelijkheden en basisopleiding. Vertrouwenspersoon, een uitdagende en zeer waardevolle rol!

Wie mag er aangesteld worden?

De aanstelling van een vertrouwenspersoon is niet bij wet verplicht, maar wordt sterk aangeraden. De drempel naar een vertrouwenspersoon is immers vaak lager dan die naar een leidinggevende. Problemen komen zo sneller aan het licht, escaleren niet en raken beter opgelost.

Let wel op: de rol van vertrouwenspersoon is onverenigbaar met een aantal functies. Zo kan je niet aangesteld worden als vertrouwenspersoon als je:

  • de werkgever zelf bent of behoort tot het leidinggevend personeel
  • een werkgevers- of werknemersafgevaardigde bent (en zetelt in de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk)
  • je je kandidaat wil stellen of hebt gesteld voor de sociale verkiezingen
  • deel uitmaakt van de vakbondsafvaardiging

 
Rol vertrouwenspersoon in een notendop

Een vertrouwenspersoon kan aanzien worden als een eerste aanspreekpunt voor werknemers die een (psychosociaal) probleem ervaren op de werkvloer. Stress, burn-out, pesterijen, seksueel ongewenst gedrag, conflicten, alcohol, drugs,… een hele reeks aan topics die een groeiend probleem voor het bedrijfsleven vormen. Een vertrouwenspersoon kan helpen deze risico’s te voorkomen of snel aan te pakken.

Idealiter is de vertrouwenspersoon iemand met een gedegen verantwoordelijkheidsgevoel en een open, empathische, luisterende houding. Iemand die makkelijk aanspreekbaar is en het vertrouwen heeft van de collega’s. De organisatie zorgt er dan ook best voor dat de functie alsook de identiteit van de vertrouwenspersoon voldoende duidelijk wordt gecommuniceerd naar medewerkers via affiches, het intranet,…

Het takenpakket van een vertrouwenspersoon bestaat er in eerste instantie uit een luisterend oor en steun te bieden. Vaak hebben medewerkers voldoende aan een goed gesprek om zelf tot een oplossing te komen. Indien nodig kan de vertrouwenspersoon uiteraard ook advies verlenen, collega’s of leidinggevenden aanspreken, of zelfs bemiddelen. De verzoeker is hierbij echter steeds vragende partij en houdt zelf de touwtjes en verantwoordelijkheid in handen.


Basisopleiding vertrouwenspersoon

Wanneer je als vertrouwenspersoon wordt aangesteld, is het wettelijk verplicht binnen de 2 jaar een opleiding te volgen. In deze vijfdaagse basisopleiding maak je kennis met:

  • het wettelijk kader over de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon
  • inzichten over het ontstaan/aanpakken van psychosociale risico’s op het werk
  • de psychosociale interventie en het beheersen van probleemsituaties zoals geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag op het werk, alsook stress en burn-out.

 Daarnaast wordt er voorzien in een interactieve, praktische training in gesprekstechnieken (stellen van de juiste vragen, hanteren van een empathische houding, lichaamstaal,…) en interventievaardigheden (hulpgesprek praktisch voorbereiden en afnemen, denkfouten aanpakken, een bemiddeling opzetten,…). Dit alles om je klaar te stomen voor je rol als vertrouwenspersoon!


Supervisiemoment

Na het afronden van de opleiding tot vertrouwenspersoon zijn er supervisiemomenten voorzien. Elke vertrouwenspersoon is verplicht hieraan minstens eenmaal per jaar deel te nemen.

Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen met andere vertrouwenspersonen uitgewisseld en antwoorden gegeven op vragen waarmee je worstelt. Het doel is om gedachten en good practices te delen en te leren van elkaar ervaringen. Dit uiteraard onder deskundige begeleiding van een preventieadviseur psychosociale aspecten. Hij/zij zal ook bijkomende tips, tricks, advies en informatie bieden.


Extra informatie?

Voor meer informatie verwijzen wij je graag door naar ons dienstverleningsaanbod rond vertrouwenspersonen op onze website www.premed.be of de documenten op extranet.