Inspectiecampagne rond veiligheid uitzendkrachten gelanceerd
Je bent hier:

Inspectiecampagne rond veiligheid uitzendkrachten gelanceerd

Laatst gewijzigd op: 03/04/2018

Deel dit artikel:

De arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) van de FOD Werkgelegenheid organiseert een inspectiecampagne rond de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten. Deze campagne kadert in een Europees initiatief dat wordt georganiseerd door het Europese Comité van de Hoge Vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie en bevat een luik over grensoverschrijdende uitzendarbeid.

Hoewel uitzendkrachten tot een groep van kwetsbare werknemers behoren wordt de afgelopen jaren aanzienlijk meer beroep op hen gedaan. Uit verschillende studies blijkt dat tijdelijke werknemers, in tegenstelling tot vaste werknemers, vaker het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval. Een gebrek aan informatie over veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkplek kan hiervoor een oorzaak zijn.

De inspectiecampagne in de uitzendsector uit 2009 door de arbeidsinspectie (Toezicht op het welzijn op het werk) legde diverse tekortkomingen bloot: “In de helft van de gevallen ontbraken werkpostfiches of waren ze slecht of onvolledig ingevuld”, zegt Luc Van Hamme, campagnecoördinator. “Bij 60% ontbraken formulieren van de gezondheidsbeoordeling. Bij de gebruikers werd de risicoanalyse vaak niet uitgevoerd, werd niet in een passende opleiding voorzien of ontbraken persoonlijke beschermingsmiddelen, ...”

De arbeidsinspectie zal deze Europese campagne uitvoeren via een nationale campagne. Hierbij zal worden nagegaan in hoeverre de reglementering over het welzijn op het werk wordt nageleefd door zowel de uitzendondernemingen als de ondernemingen die deze uitzendkrachten gebruiken.

De inspectiecampagne, die een verbetering van de arbeidsomstandigheden op het oog heeft, loopt tijdens het jaar 2018.

De 8 regionale directies van de arbeidsinspectie worden gemobiliseerd. Zo zullen ten minste 32 uitzendkantoren en 160 gebruikersondernemingen worden gecontroleerd.

De voornaamste doelstellingen van de campagne zijn:

  1. De gezondheid en de veiligheid van de uitzendkrachten bevorderen en verbeteren;
  2. De werkgevers (uitzendondernemingen en gebruikersondernemingen), de uitzendkrachten en de sociale partners te informeren ten einde ze te sensibiliseren voor de gezondheid en de veiligheid van de uitzendkrachten.

De analyse van de gegevens die bij deze nationale campagne worden verzameld zal de inspectie in staat stellen een vergelijking te maken met de resultaten van de campagne uit 2009.

Ten slotte bevat de Europese campagne een grensoverschrijdend luik dat buitenlandse uitzendondernemingen die uitzendkrachten in België ter beschikking stellen zal controleren. Hiervoor zullen gezamenlijk inspectieteams uit beide landen worden ingezet die zowel het uitzendkantoor als de gebruikers zullen controleren. België ondernam reeds stappen om controles te organiseren in samenwerking met Franse, Poolse, Portugese, Roemeense en Spaanse collega’s.

 

 

bron: Sentral.kluwer