Is een indienststellingsverslag noodzakelijk voor een arbeidsmiddel met een CE-keuring?
Je bent hier:

Is een indienststellingsverslag noodzakelijk voor een arbeidsmiddel met een CE-keuring?

Laatst gewijzigd op: 24/09/2018

Deel dit artikel:

Er is een éénduidig antwoord: Ja, maar een verkorte versie volstaat.

Vóór de indienststelling van een machine, installatie of aangedreven arbeidsmiddel, moet de interne preventieadviseur een verslag opstellen waarin wordt vastgesteld dat het arbeidsmiddel voldoet aan de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne en aan eventuele bijkomende voorwaarden die bij de bestelling werden gesteld. Met dit verslag wordt bevestigd dat er aan de eisen voor veiligheid en gezondheid wordt voldaan bij de levering van het arbeidsmiddel.

Arbeidsmiddelen met een CE-keuring zijn reeds in overeenstemming met een aantal veiligheids- en gezondheidseisen. Deze eisen hebben echter enkel betrekking op de eigenschappen intrinsiek aan het arbeidsmiddel zelf. Er is dus nog steeds een indienststellingsverslag vereist voor het bereiken van het objectief vooropgesteld door het dynamisch risicobeheersingssysteem en voor de aspecten die niet gedekt zijn door de CE-keuring. Dit verslag garandeert dat er maatregelen zijn genomen tegen risico’s die niet gedekt zijn door de CE-keuring (art. IV.2-8. van de Codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 2: Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen).

Aspecten die niet intrinsiek deel uitmaken van het arbeidsmiddel en dus niet worden gedekt door de CE-keuring:

 • Nazicht van de geleverde documenten:
  • De aanwezigheid en de kwaliteit van de conformiteitsverklaring die bij het arbeidsmiddel werd geleverd.
  • De aanwezigheid van instructies, gebruiksaanwijzing en voorschriften van onderhoud die bij het arbeidsmiddel werd geleverd.
 • Aanpassingen, samenbouw of wijzigingen aan het arbeidsmiddel.
 • De opstelling van het arbeidsmiddel.
 • Bijkomende maatregelen i.k.v. brandveiligheid.
 • Bijkomende maatregelen bij het gebruik van gevaarlijke producten.
 • De productie van extra lawaai.
 • Temperatuur en verlichting van de omgeving.
 • Orde en netheid.
 • Ergonomie.
 • Te gebruiken collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Periodieke keuringen en onderhoud.
 • De aansluiting en ev. vergrendelingsmogelijkheden van de energietoevoer.
 • Bijkomend vereiste opleidingen.

Bovenvermelde aspecten dienen te worden opgenomen in het indienststellingsverslag van arbeidsmiddelen met CE-keuring.

 

Hulp nodig bij het opstellen van een indienststellingsverslag? Contacteer onze afdeling risicobeheersing via info@premed.be

 

Bronnen:

- FOD WASO (zie vermelding in de tekst)

- Prebes