Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - diensjaar 2016
Je bent hier:

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - diensjaar 2016

Deel dit artikel:

Laatst aangepast op 02-01-2018

Ten laatste op 1 april 2017 dient het jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het dienstjaar 2016 verzonden te worden naar de regionale directie van de dienst "Toezicht op het Welzijn op het Werk" van Federale Overheidsdienst Welzijn, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Het is de bedrijfsleiding die, in samenspraak met de interne preventieadviseur, dit formulier dient in te vullen. Bij afwezigheid van een interne preventieadviseur, is het de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding om ervoor te zorgen dat dit jaarverslag volledig ingevuld en tijdig verzonden wordt naar de bevoegde inspectiedienst.

Let op: indien er een Comité PBW aanwezig is in de onderneming, dan dient het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW) 15 dagen voor de vergadering van het Comité PBW van februari aan de gewone leden bezorgd worden. Na goedkeuring moet dit verslag dan voor 1 april door de werkgever naar de bevoegde inspectiediensten gestuurd worden.

 

Het jaarverslag bevat heel wat gegevens over de onderneming en over de interne preventiedienst, over het aantal arbeidsongevallen (eigen werknemers maar ook jobstudenten, uitzendkrachten en derden) en het aantal weg-werkongevallen die gebeurd zijn in het dienstjaar 2016, over de belangrijkste actiepunten die zijn uitgevoerd met betrekking tot welzijn, veiligheid en gezondheid op de werkvloer enzovoort.

 

De te gebruiken formulieren kan men terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst (http://www.werk.belgie.be/Jaarverslag_Interne_dienst_voor_preventie_en_bescherming_op_het_werk.aspx).

Er zijn 3 types van formulieren terug te vinden. Afhankelijk van het soort bedrijf dient men formulier A, formulier B of formulier C in te vullen.

  • Het formulier A is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zonder afdelingen.
  • Het formulier B is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk met afdelingen.
  • Het formulier C is bestemd voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren.

Er werd een verklarende nota opgesteld waarin de verschillende rubrieken van de versies A, B en C van het formulier toegelicht worden. Deze nota is ook te vinden op dezelfde website. Er wordt telkens duidelijk aangegeven voor welk formulier de toelichting bestemd is. Het is aangewezen die nota af te drukken om de formulieren correct te kunnen invullen. 

Een aantal tips:

  • Zorg dat je tijdig het aantal gepresteerde arbeidsuren van eigen werknemers maar ook van jobstudenten, uitzendkrachten en derden (contractors) in het dienstjaar 2016 kent; dit bespaart je wat stress op het ogenblik dat het formulier dient ingediend te worden. Deze informatie kan je opvragen bij het sociaal secretariaat of bij je personeelsdienst.
  • Verzamel de bezoekrapporten van de externe dienst voor technische controle (EDTC) in verband met de verplichte keuringen van hoog-, laagspanningsinstallaties, stoomtoestellen, heftoestellen …
  • Verzamel ook de verslagen van het bezoek aan de arbeidsplaats en het verslag van de dienst belast met het medisch toezicht (van je Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk), want deze dienen toegevoegd te worden aan het formulier.
  • Vraag tijdig de gegevens op bij de preventieadviseur of de vertrouwenspersoon over de incidenten van psychosociale aard.

Indien gewenst, kan Premed u helpen bij de opmaak van dit jaarverslag.

Een eenvoudig mailtje naar info@premed.be en u wordt spoedig gecontacteerd.

 

Alvast veel succes gewenst!