23.05.2019
shutterstock_514286548.jpg

WAT IS LEGIONELLA

De legionella pneumophilia is een bacterie welke een ernstige longontsteking (legionellose) kan veroorzaken bij de mens met 20% kans op overlijden (veteranenziekte ); deze bacterie kan ook een grieperig beeld veroorzaken (Pontiackoorts genoemd).

HOE RAAK JE BESMET

Besmetting ontstaat door het inademen van aërosolen (zeer kleine besmette waterdruppeltjes die in de lucht terechtkomen) die verneveld worden via douche, bubbelbad, fonteinen, koeltorens (zoals recent in het Gentse havengebied). De ziekte is niet besmettelijk, dus niet overdraagbaar van de ene persoon op de andere; ook huisdieren kunnen niet besmet raken.

De legionellabacterie groeit goed in stilstaand water tussen 20 en 50 °C, zoals bijvoorbeeld in boilers en ketels waarin de temperatuur te laag is afgesteld, en waarbij ze nadien in de lucht kunnen verneveld worden, waardoor mensen ze kunnen inademen.

SYMPTOMEN

De eerste symptomen treden op na twee tot tien dagen en variëren van een lichte koorts (griepachtige vorm = Pontiackoorts) tot een ernstigere longontsteking (veteranenziekte) met spierpijn, hoesten, pijn op de borst, kortademigheid en hoge koorts (boven 39°C) en eventueel braken en diarree.

Het is belangrijk dat zo snel mogelijk een behandeling wordt opgestart met de juiste antibiotica. Een laattijdige behandeling kan leiden tot een lange ziekteperiode en zelfs overlijden.

HOE INFECTIE VOORKOMEN OP DE WERKVLOER

Beneden 20°C en boven 60°C wordt de bacterie gedood. Het is belangrijk om groeibevorderende omstandigheden te vermijden: stagnerend water, watertemperatuur tussen 20°C en 50°C, aanwezigheid van micro-organismen, waterbronnen waarbij waternevel vrijkomt.

Problemen die zich kunnen voordoen: onvoldoende isolatie van de leidingen, het te dicht bij elkaar leggen van het warm- en koudwatercircuit, grote afstand tussen verhittingspunt en tappunt, onvoldoende debiet bij het rondpompen, onvoldoende reiniging en ontkalking van boilers en douche- en kraankoppen.

Belangrijk is een beheersplan (beschrijving van de installatie, risicoanalyse en preventiemaatregelen) op te stellen zoals wettelijk voorzien in het Legionellabesluit Vlaanderen.

Voor deskundige adviezen kan u steeds terecht bij je preventiedienst Premed 016 308 111 of op info@premed.be