Legionellabesmetting: een bijkomend risico bij heropstart na stilstand t.g.v. Corona-virus.
Je bent hier:

Legionellabesmetting: een bijkomend risico bij heropstart na stilstand t.g.v. Corona-virus.

Laatst gewijzigd op: 21/04/2020

Deel dit artikel:

Nu er een aantal bedrijven, organisaties en instellingen reeds een geruime tijd gedeeltelijk of volledig stilliggen, ontstaat er een bijkomend risico bij de heropstart. Vooral wanneer delen van de sanitaire installatie (de douches) gedurende langere periodes niet gebruikt worden en de watertemperatuur tussen 25 en 55 °C ligt, is de kans op Legionella ontwikkeling, via gevaarlijk aërosol vorming, reëel. 

Deze aërosol kan vrijkomen, vooral aan douchesproeikoppen en kan worden vrijgezet indien:

  • indien deze niet regelmatig (= minder dan 1 maal per week) gebruikt worden.
  • indien de temperatuur van het warme water in het leidingnet beneden 55°C zakt.
  • indien de temperatuur van het koude water in het leidingnet boven 25°C stijgt.
  • indien de temperatuur aan de verdeelleiding van de boiler beneden 60°C zakt.

Daarom is het zeer belangrijk om de installaties, vóór gebruik, grondig te spoelen. Hierbij is het echter belangrijk dat de watertemperatuur aan het aftappunt (douchekraan) voldoende warm moet zijn. De bereikte temperatuur gaat de spoeltijd bepalen.

Wanneer de temperatuur gemeten aan het tappunt:

  • 60 °C is, wordt de spoeltijd 20 minuten.
  • 65 °C is, wordt de spoeltijd 10 minuten.
  • 70 °C is, wordt de spoeltijd: 5 minuten.

Naast het doorspoelen van de leidingen, is het ook zeer belangrijk om de douchesproeikoppen te ontkalken. Gedeeltelijke verstopte douchesproeikoppen zorgen voor een kleinere verneveling van het water, waardoor de kans op inademen van de (met Legionella- besmette) waterdruppels wordt verhoogd.

Buiten de sanitaire installaties, zijn er ook nog de koeltorens. Vooral de “natte” koeltorens, die werken met “geforceerde trek” of “geïnduceerde stroming” vormen een risico. Dit type van koeltoren wordt niet alleen gebruikt in industriële processen, maar ook in grote airconditioningsinstallaties.

Wanneer deze zouden stilgelegd zijn en er water is blijven in staan, vormt dit mede met het mooie en warme lenteweer, de ideale omgeving om als kweekvijver voor de legionellabacterie te fungeren. Dit is dus zeker een extra aandachtspunt bij de heropstart voor de bedrijven die over dergelijke koeltorens beschikken.

 

Bron: Ekopak uit Tielt - VRT nieuws