14.05.2020
shutterstock_102870599.jpg

Het is van belang dat de werknemers die aan het werk zijn, voldoende ondersteuning kunnen krijgen van de arbeidsarts bij vragen over deze epidemie en eventuele chronische gezondheidsproblemen.

Op deze manier blijft u als werkgever in staat om de onderneming op een veilige wijze te laten functioneren met medewerkers die zich veilig voelen op de werkplek. 

Het medisch onderzoek vereist een nauw fysiek contact tussen de arbeidsarts en de verpleegkundige enerzijds en de werknemer anderzijds.

Om de algemene gezondheid en veiligheid van beide partijen te garanderen, vinden wij het vanzelfsprekend om voldoende maatregelen te nemen met als doel het risico op besmetting met het coronavirus tot een minimum te beperken.

Daarom vragen we om de volgende richtlijnen in acht te nemen:

Daarom vragen we uw bedrijf om de volgende voorzorgsmaatregelen te bezorgen aan uw werknemers;

  • Het is in geen geval aangewezen dat medewerkers op onderzoek of op consultatie komen wanneer ze een of meerdere van de volgende ziektetekens hebben: hoesten, ademnood, pijn op de borst, verlies van geur- of smaakwaarneming, verkoudheid, niezen, keelpijn, diarree, koorts, ... Deze werknemers contacteren de huisarts. De afspraak voor de werknemer moet ingepland worden op een later tijdstip.
  • We vragen dat uw medewerkers een (textiel of chirurgisch) mondmasker dragen nog voor ze op onderzoek komen. Als ze er door omstandigheden geen hebben, voorzien wij er zelf een voor hen om te dragen.
  • Iedereen houdt minstens anderhalve meter afstand van andere personen.
  • We vragen dat uw medewerkers exact op het voorziene tijdstip komen en zeker niet te vroeg om een volle wachtzaal te vermijden.
  • We vragen dat men de handen wast of desinfecteert vlak voor men op consultatie komt.

 

Met deze aanpak bereiden we ons samen voor op een veilige en efficiënte nieuwe manier van werken.

Voor verdere vragen kan u terecht op 016/308 111

Het Premed team