Motorolie kankerverwekkend, wat nu?
Je bent hier:

Motorolie kankerverwekkend, wat nu?

Laatst gewijzigd op: 16/02/2021

Deel dit artikel:

Wat is er veranderd?

Door recente wijziging in de wetgeving over het welzijn (veiligheid & gezondheid) op het werk, worden gebruikte motorolies aanschouwd als kankerverwekkende stof.

Meer specifiek gaat over werkzaamheden waarbij sprake is van dermale (huid) blootstelling aan minerale oliën die eerder in interne verbrandingsmotoren zijn gebruikt om de bewegende delen in de motor te smeren/af te koelen.

Ok, maar welke invloed heeft dit nu op mij?

Normaal gezien omvatten de eerste twee stappen in het risicobeheersingsproces bij kankerwerkkende stoffen (1) het vervangen van de stof (hetgeen bij onderhoudsprocessen aan voertuigen niet mogelijk is) en (2) de stof uitsluitend gebruiken in een gesloten systeem. Omdat dit laatste ook niet meteen technisch haalbaar is, is het noodzakelijk (én verplicht!) om de blootstelling zo laag mogelijk te houden. Voor gebruikte motorolies ligt de focus op het beschermen van de huid (handen, armen, torso…).

Concreet vertaalt dit zich in dat uw werknemers:

  • Steeds handschoenen moeten dragen die in staat zijn om olie tegen te houden (bv. nitril wegwerphandschoenen). Stoffen werkhandschoenen met een rubber gripcoating voldoen niet!
  • Strikte hygiënische maatregelen moeten volgen:

- Absoluut verbod op eten, drinken en roken op de werkpost/werkplaats.

- Vooraleer men een pauze neemt en de werkruimte verlaat, moet de vervuilde werkkledij worden uitgetrokken & de handen doeltreffend worden gewassen.

  • De vervuilde werkkledij mag niet worden hergebruikt vooraleer deze wordt gereinigd. De wegwerphandschoenen zijn – zoals de naam al nageeft – bedoeld voor eenmalig gebruik. Na het uitrekken van de vuile kledij hoort deze in een daarvoor voorziene container/bak/doos en de wegwerphandschoenen in de vuilbak.

 

Voor verdere vragen of inlichtingen, kan u steeds met ons contact opnemen via TEL 016 308 111 of info@premed.be