Nanostreem
Je bent hier:

Nanostreem

Laatst gewijzigd op: 01/02/2017

Deel dit artikel:

NANOmaterials: STRategies for Safety Assessments in advanced Integrated Circuits Manufacturing

Nanostreem stelt een richtlijn op voor het gezondheidstoezicht bij gebruik van nanomateriaal in de halfgeleiderproductie.

Veertien partners uit zes Europese landen bundelen hun krachten in NanoStreeM. Samen zal dit consortium een inventaris opstellen van nanomaterialen die gebruikt worden in huidige en toekomstige halfgeleiders-productieprocessen, methodologieën evalueren voor risicobeoordeling voor de bescherming van de gezondheid en het milieu, en uitgebreide training- en communicatiemomenten voorzien. Het projectconsortium zal aanbevelingen doen met betrekking tot het verwerken van nano-halfgeleiderproducten en de bijbehorende risicobeheersing om blootstelling en vrijgave te minimaliseren. Daarnaast zal beoordeeld worden hoe het huidige regelgevend kader op deze specifieke materialen van toepassing is.

Het project zal de halfgeleiderindustrie in staat stellen om haar risico-evaluatiemethode voor nanomaterialen af te toetsen en te vergelijken met deze van andere sectoren die voor soortgelijke uitdagingen staan, zoals de farmaceutische en de verfindustrie.

Premed maakt deel uit van het NanostreeM consortium.

Als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk is Premed gespecialiseerd in gezondheidstoezicht op het werk. Binnen het consortium bestaat de taak van Premed er in, na te gaan op welke manier gezondheidstoezicht wordt uitgevoerd bij de partners van het consortium. Anderzijds zal Premed een richtlijn opstellen voor het gezondheidstoezicht van medewerkers in de halfgeleidersector die potentieel blootgesteld zijn aan nanomateriaal. Deze zal worden opgesteld op basis van reeds bestaande richtlijnen, een literatuurstudie en andere wetenschappelijke informatie.

www.nanostreem.eu

Het NanoStreeM-project (Nanomaterialen: strategieën voor veiligheidsbeoordelingen in geavanceerde geïntegreerde productieschakels) wordt gefinancierd door het Horizon 2020 Onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst n° 688794.