Nationale campagne 2019: Valpreventie van vrachtwagens, tankwagens en tankcontainers
Je bent hier:

Nationale campagne 2019: Valpreventie van vrachtwagens, tankwagens en tankcontainers

Laatst gewijzigd op: 05/07/2019

Deel dit artikel:

In 2019 wordt een inspectiecampagne georganiseerd over de valrisico’s bij activiteiten bovenop vrachtwagens, tankwagens of tankcontainers. De campagne is gericht op de valrisico’s en op de genomen preventiemaatregelen.

Vrachtwagens worden vaak betreden bij laad- en losactiviteiten. En dit zowel op specifiek hiervoor voorziene laad- en losinstallaties als op wachtparkings ervoor en erna. Dit is meestal het geval indien de vrachtwagens geladen worden via topbeladingen. Ook bij bodembeladingen worden vrachtwagens betreden, bijvoorbeeld bij het open en dicht leggen van mangatdeksels.

Vrachtwagens worden daarnaast ook betreden buiten de laad- en losplaatsen om o.a. staalnames uit te voeren, om ze te reinigen of om de mangatdeksels extra goed dicht te maken.

Tankwagens en tankcontainers zijn typisch uitgerust met een verticale ladder en een optrekbare reling ter hoogte van het loopplatform bovenop de tankwagen of tankcontainer. Van zodra er taken bovenop een vrachtwagen uitgevoerd worden waarbij men de reling dient los te laten, is een dergelijke reling geen afdoende maatregel meer tegen het valgevaar vanop een vrachtwagen. Naast de reling op zich is ook het betreden van de tankwagen of tankcontainer via de verticale ladder en de overgang naar het loopplatform risicovol. Ook het optrekken van de reling vanop de verticale ladder kan valrisico’s met zich meebrengen. 

Tijdens inspecties wordt vaak vastgesteld dat er geen of onvoldoende preventiemaatregelen ter beschikking zijn om vallen van vrachtwagens te vermijden bij alle taken waarbij deze transportmiddelen betreden worden. 

Bovendien blijkt uit arbeidsongevallen dat ongevallen waarbij een werknemer valt vanop een vrachtwagen vaak aanleiding geven tot zware letsels of zelfs dodelijk zijn.

Sectoren

Deze campagne richt zich vooral naar de volgende sectoren: chemie, farmacie, brandstofdepots, tankcleaning, hout, melk, veevoeders,…

Inspecties

De inspecties zullen doorgaan in de tweede helft van 2019.

Tijdens deze inspecties wordt nagegaan in hoeverre de onderneming de valrisico’s bij het uitvoeren van taken bovenop vrachtwagens geïdentificeerd en geëvalueerd heeft.

Een belangrijk element van deze inspectiebezoeken is om tijdens een rondgang een idee te krijgen van alle taken die mogelijks op een vrachtwagen uitgevoerd worden en om te verifiëren of voor al deze taken voldoende preventiemaatregelen aanwezig zijn om de valrisico’s te vermijden en/of te beheersen.
 

Bron; Nationale campagne 2019: Valpreventie van vrachtwagens, tankwagens en tankcontainers

 

Aanbod Premed

Premed kan u o.a. helpen bij het uitvoeren van een risicoanalyse. Neem daarvoor contact op via info@premed.be