Nieuw KB met wijzigingen aan de wetgeving stralingsbescherming en de nucleaire veiligheid: wat betekent dit voor u?
Je bent hier:

Nieuw KB met wijzigingen aan de wetgeving stralingsbescherming en de nucleaire veiligheid: wat betekent dit voor u?

Laatst gewijzigd op: 23/05/2019

Deel dit artikel:

Organisatie dienst voor fysische controle

Elke exploitant moet een interne dienst voor fysische controle oprichten. Deze dienst bestaat uit een hoofd en één of meerdere agenten voor stralingsbescherming. Het hoofd en de agent voor stralingsbescherming kan één en dezelfde persoon zijn. Deze personen moeten deel uitmaken van het eigen personeel.

De agenten voor stralingsbescherming dienen een aantal taken uit te voeren aangaande stralingsbescherming volgens de procedures goedgekeurd door de erkend stralingsdeskundige. Hiervoor dienen zij een gepaste opleiding gevolgd te hebben.

Tandartsen en dierenartsen die actief zijn in inrichtingen van klasse III zijn vrijgesteld van het volgen van de theoretische basisopleiding, op voorwaarde dat ze vergund zijn overeenkomstig artikel 53 van het ARBIS, voor de handelingen die in hun inrichting worden verricht.

Er kan nog steeds beroep gedaan worden op een externe erkende deskundige in de fysische controle voor de verdergaande en/of meer gespecialiseerde analyses inzake stralingsbescherming en nucleaire veiligheid. Hiervoor is een meer doorgedreven kennis vereist en deze taken worden dan ook toegewezen aan een deskundige erkend in de fysische controle.

Daarnaast wil het FANC een integratie van het radiologisch risico in het beheersysteem voor klassieke risico’s bevorderen in de ondernemingen. Alle risico’s, inclusief het radiologisch risico, moeten in beschouwing worden genomen binnen het dynamisch risicobeheerssysteem dat de exploitant of werkgever moet organiseren in het kader van de wet betreffende het welzijn op het werk en haar uitvoeringsbesluiten.

Fysieke inventaris

Elke exploitant dient een inventaris bij te houden van de aanwezige röntgentoestellen en radioactieve bronnen.

Deze inventaris moet informatie bevatten met betrekking tot

  • de plaats waar het toestel of bron zich bevindt
  • de reglementaire controles die al dan niet werden uitgevoerd op dit toestel of de bron

Bij wijzigingen dient deze inventaris maandelijks aan het FANC te worden overgemaakt.

Inwerkingstreding

 Een aantal maatregelen met betrekking tot de organisatie van de fysische controle worden uitgesteld om exploitanten en werkgevers de mogelijkheid te bieden zich in die zin te organiseren.

Inrichtingen van klasse II en III hebben tijd tot uiterlijk 31/12/2020 om de organisatie van de interne dienst Fysische Controle en de opleiding van de leden van deze dienst in orde te brengen.

 

bron; https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/fysische-controle