Nieuwe PAPA's bij Premed
Je bent hier:

Nieuwe PAPA's bij Premed

Laatst gewijzigd op: 13/06/2019

Deel dit artikel:

Beste werkgever, 

Ons team PAPA’s kent enkele vernieuwingen. De correcte namen en contactgegevens van al onze preventieadviseurs psychosociale aspecten (PAPA’s) kan je terugvinden op onze website.

 Deze gegevens dienen, in het kader van psychosociale risico’s op het werk, te worden opgenomen in het arbeidsreglement.

Indien je nog verdere vragen zou hebben omtrent psychosociale aspecten op het werk – waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, conflicten, stress, alcohol en drugs, roken, ziekteverzuim, agressie… – staan bovenvermelde personen graag tot jullie dienst.