Nieuwe richtlijn voor handhygiëne tijdens zorgverlening
Je bent hier:

Nieuwe richtlijn voor handhygiëne tijdens zorgverlening

Laatst gewijzigd op: 22/06/2018

Deel dit artikel:

De handen vormen de belangrijkste overdrachtsweg van micro-organismen. De meest doeltreffende maatregel ter voorkoming van de verspreiding van micro-organismen is daarom handhygiëne.

De Hoge Gezondheidsraad heeft zijn voormalige aanbevelingen rond handhygiëne tijdens de zorgverlening grondig vernieuwd.

Het louter wassen van handen met water en zeep, heeft geen plaats meer in de zorgverlening. Het ontsmetten van de handen met handalcohol is de aanbevolen techniek.  

Bovendien is het gebruik van handalcohol in de plaats van wassen met water en zeep ook vanuit dermatologisch standpunt te verdedigen. Handalcohol is namelijk minder irriterend voor de huid, wat zorgt voor een vermindering in aantal huidaandoeningen. De Richtlijn geeft ook advies over preventie van dergelijke huidziekten.   

De nieuwe Richtlijn vervangt het advies uit 2009 en legt vooral de nadruk op vijf momenten die cruciaal zijn voor handhygiëne:  

  1. voor het patiëntencontact 
  2. voor een zuivere of invasieve handeling 
  3. na mogelijke blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen 
  4. na het patiëntencontact 
  5. na contact met de directe patiëntomgeving 

Chirurgische handontsmetting 

Het systematisch wassen van de handen maakt geen onderdeel meer uit van de chirurgische handontsmetting. Handen wassen, met water en een neutrale zeep, gebeurt enkel nog bij aankomst in het operatiekwartier, na het aantrekken van OK-kledij. Dus in de kleedkamer, vóór het betreden van het operatiekwartier, en wanneer de handen zichtbaar bevuild zijn.

Participatie van de patiënt

Eén van de belangrijkste nieuwigheden in het advies is het belang van de participatie van de patiënt. De betrokkenheid van de patiënt en de bezoekers worden in deze richtlijn meer behandeld dan in de vorige richtlijn, aangezien zij ook als mogelijke bron van overdracht van micro-organismen worden genoemd. Patiënten worden uitgenodigd en aangemoedigd om zorgverleners te helpen om de kwaliteit van de zorg en de handhygiëne te verbeteren. Ook worden patiënten en bezoekers aangemoedigd om zelf een goede handhygiëne na te leven.   

Handschoenen dragen

Handschoenen moeten zeer bewust gebruikt worden. Bij ondeskundig gebruik geven handschoenen een vals gevoel van veiligheid (de persoon die handschoenen draagt voelt zich veilig en beschermd) en vormen ze een zeer groot besmettingsgevaar, zowel voor de gezondheidswerker als voor de patiënt.

Promotie van handhygiëne

Het ultieme doel van de promotie van handhygiëne is het gedrag van gezondheidswerkers veranderen om zo de naleving van de handhygiënevoorschriften te optimaliseren en de veiligheid van patiënten te verhogen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een verbeteringsstrategie ‘WHO Multimodal Hand Hygiene Improvement Strategy’ ontwikkeld voor de promotie van handhygiëne. Deze strategie bestaat uit een aantal elementen: systeemverandering, training en educatie, evaluatie en feedback, gebruik van reminders op de werkvloer en veiligheidscultuur in de instelling.

Download hier het volledige Advies HGR Handhygiëne

Op het Premed extranet kan u, na inloggen, brochures en posters terugvinden i.v.m. handhygiëne.

Voor een interessante & praktijkgerichte opleiding rond dit onderwerp kan u terecht op info@premed.be of 016 308 111.

Bron: sentral