03.08.2017
artikel-ehbo-bij-huisdieren-medpets-nl-4-1389879593-266.jpg

Een snijwonde op het werk is snel gebeurd. Maar wat is uw rol precies als werkgever in het verlenen van zorg op het werk? De organisatie van EHBO op het werk kan soms nogal verwarrend zijn. Wat mag er nu wel of juist niet?

Dit kan je terugvinden in de codex welzijn op het werk - BOEK I: ALGEMENE BEGINSELEN - Titel 5: Eerste hulp

Het incident

Eén van de eerste inschattingen die je moet maken bij een ongeval is de ernst ervan. Een snijwondje kan snel en gemakkelijk verzorgd worden op het werk, maar bij iemand die een hartprobleem krijgt moet er al gekeken worden naar verdere, professionele, hulp.

Als werkgever moet je volgens de wetgeving ervoor zorgen dat

 • de persoon in eerste instantie verzorgd kan worden (door materiaal aan te kopen, hulpverleners te laten opleiden,…),
 • dat deze vervoerd kan worden naar huis of gespecialiseerde hulp (familie inschakelen, samenwerking met een taxi of ambulancedienst,…) en
 • dat de hulpdiensten verwittigd kunnen worden.

Dit laatste punt kan erg variëren tussen verschillende bedrijven. Kleinere bedrijven zullen al sneller rechtstreeks naar de 112 bellen, terwijl er bij grotere bedrijven bijvoorbeeld de portier moet verwittigen of via een intern nummer moet bellen.

Het belangrijkste is dat de werkwijze op een duidelijke wijze gecommuniceerd wordt naar de werknemers en de EHBO’ers toe.

Te vermelden bij het verwittigen van de hulpdiensten:

 • Je naam
 • Het aantal personen
 • Het adres van het ongeval (straat, nummer, deelgemeente en gemeente)
 • De toestand van de vitale functies
 • De leeftijdsgroep

Het materiaal

Het ter beschikking stellen van voldoende materiaal is een verplichting voor de werkgever. Welk materiaal dit is, is uw eigen keuze zolang dit maar “voldoende” is om de meest voorkomende verzorgingen en ernstige noodsituaties aan te pakken.

Dit wordt bepaald door je risicoanalyse. Een bedrijf waar verschillende chemische stoffen aanwezig zijn, heeft nood aan oogspoelflessen en eventueel zelfs antidota, terwijl een bedrijf met een administratieve dienstverlening genoeg heeft aan een kleine verbanddoos met kompressen, ontsmettingsmiddel en pleisters of windels.

Een regelmatige controle van de vervaldata van de producten is noodzakelijk. Steriel verpakte hulpmiddelen en ontsmettingsmiddelen krijgen extra aandacht.

Een apart verzorgingslokaal is een verplichting voor A-B-C bedrijven (tenzij uit de risicoanalyse blijkt dat dit niet noodzakelijk is). Dit wordt echter ook voor kleinere bedrijven aangeraden om de privacy en een vlotte verzorging te garanderen. Zorg er vooral voor dat het ruim en makkelijk bereikbaar is.

De hulpverleners

Het aantal hulpverleners moet, net zoals het materiaal, “voldoende” zijn om correcte (en snelle) hulpverlening te garanderen.

In kleinere bedrijven, met één locatie, kunnen twee opgeleide personen voldoende zijn. Het aantal werknemers, ploegensystemen, zware risico’s of verspreide gebouwen doen het aantal hulpverleners stijgen. Het belangrijkste is om als werkgever te kunnen garanderen dat, op elk moment, een hulpverlener binnen de paar minuten bij het slachtoffer kan zijn.

EHBO’ers moeten jaarlijks een bijscholing volgen. Indien zij de jaarlijkse opfrissing niet kunnen bijwonen (ziekte,…) moeten zij binnen de 12 maanden toch een bijscholing volgen. Als dit niet gebeurt, vervalt hun attest en moeten zij de volledige cursus van minstens 15 uur opnieuw volgen.

Ook dit najaar organiseert Premed opleidingen. Deze kan je terug vinden op onze site

https://www.premed.be/opleidingen/

De registratie

Alle verzorgingen moeten geregistreerd worden in een EHBO register:

 • Naam van de hulpverlener
 • Naam van het slachtoffer
 • Plaats, datum, uur en korte beschrijving van het ongeval
 • Datum, uur en aard van de verzorging
 • Identiteit van eventuele getuigen

Aangeraden wordt ook om hieraan de gebruikte middelen toe te voegen, zodat de persoon die de controle doet op de aanwezigheid van het materiaal weet wat er aangevuld moet worden.

Deze geregistreerde gegevens zijn wettelijk verplicht en noodzakelijk indien de verzorging later moet aangegeven worden aan de arbeidsongevallenverzekering (in geval dat er een arts geconsulteerd moet worden).

Specifieke aanbevelingen rond materiaal of aantal hulpverleners bespreek je best met uw bedrijfsarts.

Voor meer informatie rond de opleiding EHBO kan je Premed contacteren via info@premed.be of via het nummer 016 30 81 11.

thermometer - warmte - zon
18.07.2022

Hoge temperaturen op het werk

Overmatige warmte van klimatologische oorsprong wordt gemeten met een thermometer zijnde de WBGT thermometer. Zo'n thermometer houdt rekening met de luchttemperatuur, maar ook met de vochtigheidsgraad...
Meer lezen