Praktische tips rond jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
Je bent hier:

Praktische tips rond jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Laatst gewijzigd op: 17/08/2018

Deel dit artikel:

In art. II.1-6, $1, 2°, b van de codex over het welzijn op het werk staat vermeld dat de preventieadviseur een jaarverslag over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk moet opstellen. De inhoud ervan wordt bepaald in bijlage II.1-3. Dat jaarverslag moet ter beschikking worden gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar.

Wat staat er in dat jaarverslag?

Het is een verslag over de werking en de activiteiten van uw Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk tijdens het voorafgaande jaar.
De wetgever legt de inhoud van het jaarverslag vast.
De interne preventieadviseur stelt het verslag op.
Concreet? Het jaarverslag brengt alle gegevens van het afgelopen jaar samen over de veiligheid en gezondheid van de werknemers van uw onderneming, zoals statistische gegevens over arbeidsongevallen, ondernomen acties, structuur van de preventie en bescherming in het bedrijf en informatie over de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

 

Waar kan u een exemplaar bekomen?

De verschillende soorten formulieren voor het jaarverslag, met uitleg, kunt u downloaden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. (http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=7282)

 

Wanneer invullen?

Alle bedrijven moeten dit formulier invullen. Het bevat de gegevens over het voorbije jaar.
Wij weten dat inspectie van Regionale Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk milder is voor bedrijven die minder dan 10 werknemers in dienst hebben.
Dat jaarverslag moet ter beschikking worden gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar.

 

Wie vult het in?

De onderneming zelf moet alle gegevens op het document invullen.
Het activiteitenverslag van Premed helpt u om een aantal rubrieken in te vullen.

 

Meer informatie nodig?

Hebt u vragen over het jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk?

Er staat heel veel informatie over “het hoe en het wat invullen “ op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Hebt u nog vragen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op: info@premed.be.

 

Wilt u de hulp van een gespecialiseerd adviseur?

Neem dan contact op met de afdeling Risicobeheer van onze Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, via arbeidsveiligheid@premed.be.

Zij zullen u verder helpen u om het document voor uw onderneming in te vullen.