25.09.2017
suicidepreventie.jpg

In Vlaanderen sterven er elke dag 3 personen door zelfmoord. Het aantal suïcidepogingen ligt 10 keer hoger, wat betekent dat dagelijks ongeveer 30 personen in Vlaanderen proberen zelfmoord te plegen. Zelfmoord kent nooit één oorzaak. Een complex samenspel van biologische, psychologische, sociale en psychiatrische factoren liggen aan de basis.

 

Niet te voorkomen?

Het idee dat zelfmoord niet te voorkomen is, is een veelvoorkomend misverstand. Wanneer iemand aan zelfmoord denkt, kan er zeker nog iets aan gedaan worden. Dit betekent helaas niet dat we alle zelfmoorden kunnen tegenhouden of dat de preventie van zelfmoord een gemakkelijke taak is, integendeel. Maar er zijn heel wat hulpmogelijkheden en het doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken die het moeilijk hebben en geen uitweg meer zien. We willen hen duidelijk maken dat praten helpt en dat ze niet alleen zijn.

 

4 voor 12

Hoewel 1 op 4 aangeeft zich niet goed in zijn of haar vel te voelen, blijft praten over psychische kwetsbaarheid een taboe in Vlaanderen. Daarom is het des te belangrijker dat we alert zijn voor de signalen die aantonen dat het mogelijks niet goed gaat met iemand.

Het is dan nog niet te laat, maar wel 4 voor 12.

 

Wat zijn de 4 signalen?

De volgende signalen kunnen erop wijzen dat iemand het moeilijk heeft, zeker wanneer je meerdere signalen opmerkt en deze zich gedurende een langere tijd voordoen.

 

 

1. Verandering in gedrag

Psychische problemen brengen vaak veranderingen in het gedrag met zich mee. Wees alert als dit gedrag nieuw is of duidelijk in frequentie toeneemt.

 

2. Verandering in emoties

Als het niet goed gaat met iemand, dan merk je dit meestal aan zijn/haar emoties. Ze zijn vaker geïrriteerd of boos, tonen minder fut, huilen sneller, etc.

 

3. Zich terugtrekken

Mensen die het psychisch zwaar hebben, isoleren zich meer van de buitenwereld en zijn meer in zichzelf gekeerd.

 

4. Zeggen dat het niet goed gaat

Uit wat mensen zeggen kan je afleiden dat ze het lastig hebben. Soms is dit duidelijk, soms ontwijkend en vaag. Wees alert voor de boodschap die mensen je meegeven.

 

Heb je signalen opgemerkt?

Ben je bezorgd om iemand in je omgeving die het mogelijks moeilijk heeft? Wijzen de signalen erop dat hij of zij hulp nodig hebben? Wees niet bang om het gesprek aan te gaan. Door te reageren op waarschuwingssignalen haal je de persoon uit zijn of haar isolement en kan je de tunnelvisie verbreden. Vaak is het voor hen een opluchting om erover te kunnen spreken. En vergeet niet: het is beter om over dan onder te reageren wanneer je vermoedt dat iemand een risico op suïcide loopt!

 

Ontdek wat jij kan doen en hoe je kan helpen op de website van 4 voor 12.

Je vind er enkele tips die je kunnen helpen bij het aangaan van een dergelijk gesprek en je vind er ook nuttige adressen waar je professionele hulp kan vinden:

http://www.4voor12.be/

 

Wie zelf met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op https://www.zelfmoord1813.be/

 

Heb je als organisatie vragen over het voorkomen van suïcide bij werknemers? Aarzel dan niet contact op te nemen met de preventieadviseurs psychosociale aspecten van Premed vzw.

Dit kan via het volgende mailadres:

psychosociale@premed.be

of op

016 30 81 11

 

 

 

 

 

 

 

 

thermometer - warmte - zon
18.07.2022

Hoge temperaturen op het werk

Overmatige warmte van klimatologische oorsprong wordt gemeten met een thermometer zijnde de WBGT thermometer. Zo'n thermometer houdt rekening met de luchttemperatuur, maar ook met de vochtigheidsgraad...
Meer lezen