Je bent hier:

Registratie AED-toestel (= automatische externe defibrillator)

Laatst gewijzigd op: 15/12/2015

Deel dit artikel:

Is er in uw bedrijf een AED-toestel ? Wist u dat u verplicht bent om dit toestel ook te registreren en dit te melden aan de federale overheidsdienst ?

K.B 21/4/2007 : de registratie van een AED is verplicht voor iedere AED die permanent op een publieke plaats ter beschikking wordt gesteld.

Permanent = op langdurige en duurzame wijze (art.1, 5° KB 21/04/2007). Dit betekent niet noodzakelijk een 24/24u beschikbaarheid.

Publieke plaats = is een omgeving waar niet-professionele hulpverleners, potentiële AED gebruikers, toegang hebben, elke plaats, inclusief winkels, scholen, bedrijfsgebouwen en –terreinen, stations, luchthavens, filmzalen en sportterreinen, waar mensen verzamelen en evenementen kunnen worden georganiseerd (art.1,6° KB 21/04/2007). Publieke plaats wordt door de wetgever dus zéér ruim gezien. In principe zou men kunnen stellen dat de registratie voor een niet professionele gebruiker niet verplicht is indien het gaat om privégebruik in een privéwoning of privévoertuig. 

Het registratieformulier kunt u vinden op onderstaande link :

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/CrisisManagement/Logisticalresources/index.htm?fodnlang=nl

 

U moet dit document dan doorsturen naar :

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, Martine d'Heer, DGGS, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel.E-mail: AED-DEA@health.fgov.be