Rijbewijzen voor beroepsdoeleinden
Je bent hier:

Rijbewijzen voor beroepsdoeleinden

Laatst gewijzigd op: 31/07/2018

Deel dit artikel:

U kent deze rijgeschiktheid wellicht onder de naam “geneeskundige schifting chauffeurs”. Dit rijbewijs noemen we een rijbewijs voor “Groep 2”. Premed voert vanaf 1.1.2016 een leeftijdsgrens in voor het afleveren van het hiertoe benodigde medisch attest.

Uiteraard dient de kandidaat voor dit rijbewijs te voldoen aan een lijst medische criteria. Deze werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. U kan deze normen erop nalezen na het klikken op deze link. Premed hanteert bovendien interne richtlijnen ter interpretatie van onduidelijkheden in de normen van het K.B.

Leeftijd 
Voor personen tussen de 66ste en de 70ste verjaardag wordt de geldigheidsduur beperkt tot de 71ste verjaardag. Voor personen tussen de 70ste en de 74ste verjaardag bedraagt de geldigheidsduur van het rijgeschiktheidsattest maximaal één jaar. Vanaf de 74ste verjaardag wordt de rijgeschiktheid beperkt tot de dag voor de 75ste verjaardag. Personen vanaf de 75ste verjaardag worden verwezen naar een medisch centrum van Medex (afspraken contact center op 02 524 97 97 of via http://www.medex.fgov.be en doorklikken op chauffeurs ).

Identiteit
Wij moeten op een duidelijke manier uw identiteit kunnen vaststellen ter gelegenheid van het onderzoek.

Vervaldatum rijgeschiktheid
Met een vervallen of ongeldig rijbewijs mag u niet rijden. Evenmin mag u een voertuig ter beschikking stellen van iemand met een vervallen rijbewijs.

We raden u aan om niet te wachten tot de laatste maand voor de vervaldatum van uw rijbewijs. Het kan noodzakelijk zijn dat de arts van Premed het advies nodig heeft van een (in sommige gevallen zelfs onafhankelijk) geneesheer-specialist. De arts van Premed kan maar een beslissing nemen als hij een volledig dossier heeft. In sommige gevallen zal u dus niet onmiddellijk een geschiktheidsattest ontvangen. U heeft er alle baat bij om wachttijden, die niet voor de rekening van Premed zijn te voorkomen.

Afhankelijk van de gezondheidstoestand is het mogelijk dat u slechts voor een kortere duur een attest krijgt.

De vervaldatum van de rijgeschiktheidskeuring staat totaal los van die van de vakbekwaamheid. Het is dus perfect mogelijk dat u in een periode van 5 jaar twee maal het rijbewijs moet aanpassen.