Sensibiliseringscampagne gevaarlijke stoffen
Je bent hier:

Sensibiliseringscampagne gevaarlijke stoffen

Laatst gewijzigd op: 30/05/2018

Deel dit artikel:

Gevaarlijke stoffen komen vaker voor op de werkplek dan we ons realiseren en het gebruik ervan neemt niet of nauwelijks af. Jaarlijks gebeuren er in België meer dan 10.000 ongevallen met chemische producten. Vandaar het belang van een betere bewustmaking.

Bepaalde groepen werknemers zoals jongeren, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, uitzendkrachten en migranten lopen hierbij een verhoogd risico. De redenen hiervoor variëren van onervarenheid, gebrek aan informatie en fysieke kwetsbaarheid tot het feit dat ze vaak van werk veranderen of in sectoren werken waar weinig aandacht wordt geschonken aan deze problematiek.

Om werknemers te sensibiliseren en de veilige omgang met chemische stoffen te promoten, wordt voorlichtingsmateriaal ter beschikking gesteld en worden sensibiliseringsacties op touw gezet.

Nieuwe sensibiliseringsvideo

In het kader van de bewustmakingscampagne van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) over het omgaan met gevaarlijke stoffen, werd een nieuwe animatievideo (Engels met Nederlandstalige ondertitels) online geplaatst om de aandacht te vestigen op het veelvuldig voorkomen van gevaarlijke stoffen op de werkplek en het belang van een preventieve aanpak.

Deze video laat zien dat gevaarlijke stoffen aanwezig zijn op heel wat werkplekken en in tal van sectoren. De video onderstreept daarnaast het belang van het ontwikkelen van een risicopreventiecultuur op de werkplek, te beginnen met het promoten van risicobeoordelingen voor een correcte omgang met gevaarlijke stoffen. De animatievideo vestigt de aandacht op de risico’s van blootstelling, met name voor bepaalde groepen werknemers.

Preventiecampagne voor jongeren

Veel leerlingen van het technisch en beroepssecundair onderwijs (bouw, haarzorg/haartooi, land- en tuinbouw, automechanica, enz.) komen tijdens hun stageperiode op de werkplek in aanraking met gevaarlijke stoffen. Ze zijn zich vaak niet bewust van de risico’s die samenhangen met deze stoffen en zijn niet altijd vertrouwd met de gevaarsymbolen op chemische producten.

De federale overheid trekt in mei met een volledig ingerichte vrachtwagen (de ‘Federal Truck’) naar verschillende scholen in België om leerlingen van het technisch en beroepsonderwijs te informeren over de nieuwe gevaarsymbolen en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen tijdens hun stage of op hun toekomstige werkplek.

Test je kennis op gebied van etikettering

In het kader van de preventiecampagne voor jongeren werd een onlinegame ontwikkeld waarmee ze hun kennis van de etiketten op gevaarlijke producten kunnen testen. Hoewel het spel in de eerste plaats bedoeld is voor jongeren, kan iedereen meespelen

Bronnen;

  • Sentral
  • BeSWIC,