Sneltesten voor bedrijven
Je bent hier:

Sneltesten voor bedrijven

Laatst gewijzigd op: 02/04/2021

Deel dit artikel:

De recent verschenen nota van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO) legt uit hoe de sneltesten ingezet kunnen worden in de bestrijding van het coronavirus in bedrijven. De inzet van sneltesten past in een totaalbeleid en het is de arbeidsarts die beoordeelt of en wanneer sneltesten worden ingezet. Dit artikel bespreekt niet het gebruik van zelftesten.

Wat zijn sneltesten?

Het begrip sneltesten dekt een brede lading van testen en zegt niets over de afnametechniek of de onderliggende testmethode. We spreken over een sneltest wanneer het afgenomen staal niet naar een labo moet worden verstuurd voor verwerking. Meestal is het resultaat bekend na een vijftiental minuten. Sneltesten hebben als groot nadeel dat personen met een lage virale lading niet gedetecteerd worden. Een negatieve test wil dus niet zeggen dat men niet besmettelijk is. Personen die positieve test afleggen moeten meteen in thuisisolatie gaan en zich melden bij hun huisarts voor een attest. Tevens moet dan de contactopsporing worden opgestart.

Inzet van sneltesten

De inzet van sneltesten past in de volgende hiërarchie (in deze volgorde dus) van maatregelen:

 1. Er moet een Covid-19 risicoanalyse zijn uitgevoerd. Kijk ook naar de generieke gids en sectorgidsen en COVID-19 checklist op organisatieniveau - COVID-19 checklist op werkpostniveau (na inloggen op het Premed extranet)
 2. Alle nodige preventiemaatregelen die volgen uit deze risicoanalyse moeten toegepast zijn.
 3. De verplichting op telewerk is nog steeds van kracht. Sneltesten kunnen dus niet worden ingezet om telewerkers terug naar het bedrijf te laten komen.
 4. Sneltesten gebruiken wanneer men reeds gevaccineerd is, heeft vanuit medisch standpunt geen zin.
 5. Sneltesten kunnen worden ingezet in de volgende situaties:
  • Clusterbeheer in het bedrijf: sneltesten kunnen worden gebruikt om een (dreigende) uitbraak in bedrijven onder controle te houden of in te perken. De arbeidsarts bepaalt wanneer, hoe lang en wie getest wordt.
  • Op basis van de risico-inschatting door de arbeidsarts:
   • De arbeidsarts bepaalt of het aangewezen is sneltesten te gebruiken in functie van het profiel van de onderneming (er zijn sectoren met meer besmettingen dan andere), de aard van de activiteiten en de circulatie in de regio.
   • De beslissing gebeurt in overleg met de werkgever en met respect voor het sociaal overleg
   • Sneltesten kunnen enkel binnen een bepaalde periode worden ingezet, zolang als nodig is om de verspreiding van het Coronavirus onder controle te krijgen. (Bijvoorbeeld 4 weken).
   • De arbeidsarts bepaalt voor welke categorieën van werknemers de sneltesten mogen worden ingezet. Vaak beperkt een (dreigende) uitbraak zich immers tot enkele categorieën.
  • Op verzoek van de arts-sociaal inspecteur: bij inbreuken tegen de naleving van de maatregelen tegen Covid-19 kan de arts-sociaal inspecteur de arbeidsarts vragen om herhaaldelijk sneltesten af te nemen in het bedrijf.

Praktisch

De afname van deze sneltesten moet worden uitgevoerd door een verpleegkundige of arts. Het is immers een medische acte.

De sneltestkits kunnen alleen door Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk worden aangevraagd en worden enkel aan hen afgeleverd.

Werknemers nemen vrijwillig deel aan deze testen. Daarom gebeurt de beslissing tot het inzetten van de testen in overleg met de werkgever én met respect van het sociaal overleg zodat werknemers voldoende zijn ingelicht over de teststrategie en het nut van de testen. Dit is de beste manier om maximale medewerking te krijgen.

Het testmateriaal is gratis. Het afnemen van de testen niet. De tijd nodig voor het afnemen van de testen zal worden gefactureerd. A, B en C+ bedrijven kunnen gebruik maken van preventie-eenheden.

Verdere vragen hieromtrent kan u stellen via corona@premed.be.