07.07.2021
expressions-francaises-1300623_1280.png

De zomervakantie is begonnen. We hopen op stralend weer. Maar werken in warm weer geeft klachten en ongemakken. Wat kan je hieraan doen? En wanneer is het nu echt te warm om te werken?

 

Waar kan Premed mee helpen?

 • Advies, bijstand en kennisbank i.v.m. thermisch comfort.
 • Ondersteuning of feedback bij de door u uitgevoerde risicoanalyse.
 • Gehele uitvoer van de risicoanalyse voor uw bedrijfssituatie.

 

 • Premed heeft alle noodzakelijke meetinstrumenten en deskundigheid in huis!
 • Premed kan metingen & analyses uitvoeren i.v.m.:
  • Thermisch comfort – bevraging van de werknemers
  • Hittebelasting – WBGT
  • Luchtverversing – o.b.v. CO2 monitoring
  • Ventilatie – o.b.v. meten mechanische ventilatiedebieten
  • En nog veel meer…

 !! Gebruik geen individuele ventilatoren tijdens de huidige pandemie. In lokalen waarin meerdere werknemers vertoeven, kunnen deze het virus verspreiden! 

Algemeen kader

De regels over het werken bij hoge omgevingstemperaturen zijn terug te vinden in titel 1 “Thermische omgevingsfactoren” van boek V van de codex.

De werkgever moet een risicoanalyse uitvoeren van de thermische omgevingsfactoren, waarbij hij rekening moet houden met verschillende factoren, zoals de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Op grond van de risicoanalyse moet de werkgever gepaste preventiemaatregelen nemen.

Met een gewone thermometer kan je nooit – wettelijk – te weten komen of het al dan niet te warm is op het werk. De temperatuur moet gemeten worden met een zogenaamde wet bulb globe thermometer (WBGT).

Soort werk

  max WGBT-waarde

Licht of zeer licht werk

29

Halfzwaar werk

26

Zwaar werk

22

Zeer zwaar werk

18

 Maatregelen

De werkgever neemt technische en organisatorische maatregelen.

Er moet aandacht worden besteed aan bijzonder gevoelige risicogroepen zoals werknemers met ademhalingsproblemen, met cardiovasculaire belasting, zwangere werkneemsters en oudere werknemers.

 • zware lichamelijke arbeid enkel tijdens de ochtend of voormiddag verrichten, omdat de temperatuur en ozonconcentraties dan het laagst zijn 
 • overwerk vermijden
 • lichtere arbeid verrichten zodat het ademvolume en de ingeademde dosis ozon verminderen
 • binnen of in de schaduw i.p.v. buiten werken
 • rustpauzes binnenshuis voorzien
 • extra belasting door andere prikkelende stoffen vermijden
 • werkplaatsen in open lucht met een zonnedak afschermen
 • gratis aangepaste verfrissende dranken verstrekken
 • installeren voor kunstmatige verluchting
 • beschermingsmiddelen (zonnescherm, hoofddeksel,…) ter beschikking stellen van werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling worden blootgesteld

 + voor meer info: zie onze brochure op het extranet

thermometer - warmte - zon
18.07.2022

Hoge temperaturen op het werk

Overmatige warmte van klimatologische oorsprong wordt gemeten met een thermometer zijnde de WBGT thermometer. Zo'n thermometer houdt rekening met de luchttemperatuur, maar ook met de vochtigheidsgraad...
Meer lezen