Terug naar de werkvloer – organiseer terugkeermomenten
Je bent hier:

Terug naar de werkvloer – organiseer terugkeermomenten

Laatst gewijzigd op: 08/06/2021

Deel dit artikel:

In juni heeft overlegcomité nieuwe versoepelingen aangekondigd.

 

Telewerk blijft nog steeds verlicht.

Werkgevers mogen vanaf 9 juni terugkeermomenten organiseren voor hun medewerkers. Op voorwaarde dat  8 op de 10 kwetsbare mensen beschermd zijn en dat er < 500 Covid bedden op de intensieve zorg bezet zijn.

 

Condities voor de organisatie van een terugkeermoment:

·        één dag per week naar kantoor mogen komen

·        met maximaal 20% van het personeel tegelijk (of max.5 medewerkers in een bedrijf met< 10 personeelsleden)

·        toepassing van de maatregelen zoals vermeld in de generieke gids ongeacht de vaccinatiegraad en negatieve testresultaten van uw personeel

-       naleven van de social distancing

-       naleven van de hygiënemaatregelen

-       correct gebruik van het mondmasker

-       voorzie voldoende ventilatie

Waarom zijn deze momenten belangrijk?

Deze terugkeermomenten hebben als doel het psychosociaal welzijn van de werknemers, de isolatie te voorkomen en de teamgeest te bevorderen. Voor een nieuwe medewerker is fysiek contact met de collega’s belangrijk voor een vlotte integratie in het bedrijf. Deze contacten zijn noodzakelijk om een band op te bouwen met de collega’s.

 

Hoe pak je dit aan?

Bekijk op voorhand of de werkvloer cororna proof is. Is de signalisatie nog in orde? Is er voldoende zeep en/of ontsmettingsmiddel voorzien? Gebruik hiervoor ter ondersteuning de Premed checklist.

 

Herbekijk eventueel de organisatie van het onderhoud: zijn er voldoende poetsbeurten voorzien?

 

Herinner de medewerkers eraan dat iedereen die symptomen heeft thuis moet blijven.

 

Hang zichtbare richtlijnen op. Premed heeft verschillende posters ter beschikking

 

Stel een plan op. Wie kan wanneer aanwezig zijn op de werkplek? Voorzie een max. aantal personen per ruimte.

 

Communiceer de maatregelen op voorhand aan uw medewerkers.

De betrokken personen kunnen niet worden verplicht aan deze terugkeermomenten deel te nemen. Niet iedereen voelt zich reeds veilig om weer onder collega’s te komen of om het openbaar vervoer te nemen. Neemt op voorhand contact op met kwetsbare medewerkers om een terugkeermoment te bespreken. Je kan deze medewerkers steeds doorverwijzen naar de preventie adviseurs psychosociale aspecten van Premed op 016 308 111 of op psychosociale@premed.be

 

Werk zoals we het kennen verandert. Onthaal de medewerkers de dag van de terugkeer in kleine groepjes of individueel. Ga regelmatig zelf op de werkvloer om te luisteren en te ondersteunen. Probeer samen een oplossing te zoeken.

 

Deze terugkeermomenten kunnen een voorbereiding zijn in de richting van een systematische  terugkeer naar de werkvloer.

 

Vanaf 1 juli 2021 zal het telewerk sterk aanbevolen zijn in alle bedrijven, maar niet meer verplicht worden.

 

Meer info op

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/persmededeling-van-de-sociale-partners-van-de-hoge-raad-voor-preventie-en-bescherming-op-het

Verklaring van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk en van de Nationale Arbeidsraad over de terugkeermomenten voor telewerkers - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)