Terugbetaling van vaccins: nieuwe procedure
Je bent hier:

Terugbetaling van vaccins: nieuwe procedure

Laatst gewijzigd op: 22/06/2018

Deel dit artikel:

Als een werknemer door zijn/haar werk een verhoogd risico op een infectieuze beroepsziekte loopt, dan kan Fedris hem/haar de vaccins daarvoor terugbetalen. Sinds 1 juni 2018 wordt daarvoor een nieuwe procedure toegepast.

Vaccins

Een werknemer die door zijn/haar werk een verhoogd risico op een infectieuze beroepsziekte loopt, kan de vaccins terugbetaald krijgen door Fedris. Concreet gaat het om de vaccins tegen hepatitis A en B. Maar Fedris betaalt o.a. ook vaccins tegen griep terug aan erkende slachtoffers van ademhalings- of hartaandoeningen en vaccins tegen tropische ziekten (zoals gele koorts) aan personen die voor hun werk naar landen gaan waar die ziekten heersen. De volledige lijst van vaccins die Fedris kan terugbetalen, staat in een specifieke nomenclatuur die recent herzien werd (zie KB van 4 mei 2018 tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekte-verzekering - BS van 07 juni 2018). Het KB bevat de specifieke geneeskundige zorgen die door Fedris vergoed kunnen worden in het kader van beroepsziekten en die niet vallen onder de algemene ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit KB heft het oude KB op van 28 juni 1983 tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekteverzekering.

De regels voor het vaccinatieprogramma dat door Fedris ten laste wordt genomen ter voorkoming van sommige beroepsziekten in het kader van de nieuwe procedure, zijn opgenomen in een reglement (Reglement van 23 mei 2018van het beheersomité tot vaststelling van de voorwaarden voor terugbetaling van vaccinaties door Fedris – BS van 7 juni 2018).        

Voor wie wordt het hepatitisvaccin terugbetaald?

Vaccinatie tegen hepatitis A

1) Personeel dat in contact komt met afvalwater:

- rioolarbeiders

- personen belast met het ledigen van septische putten

- onderhoudstechnici van sanitaire installaties

- rattenverdelgers

- personeel tewerkgesteld in de afvalwaterbehandeling en de hierbij betrokken laboratoria

- personeel van waterzuiveringsinstallaties dat in contact komt met afvalwater

2) Personeel dat voor kinderen jonger dan 6 jaar zorgt:

- personeel van kinderdagverblijven

- personeel van thuisopvang van kinderen jonger dan 6 jaar (onthaalmoeders)

- personeel van kleuteronderwijs

- personeel van buitenschoolse opvang van kinderen jonger dan 6 jaar

- personeel van andere instellingen die overwegend kinderen jonger dan 6 jaar opvangen

3) Personeel werkzaam op het gebied van de preventieve gezondheidszorg, geneeskundige verzorging, verpleging aan huis, wetenschappelijk onderzoek en andere professionele activiteiten in verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico bestaat (code 1.404.02 uit de beroepsziektelijst) 

4) Personen die in nauw contact komen met primaten die vatbaar zijn voor infectie door het hepatitis A-virus 

5) Leerlingen en studenten die een opleiding volgen of stage lopen in dit kader

 

Vaccinatie tegen hepatitis B

1) Personeel dat geregeld in contact komt met menselijk bloed of menselijk biologisch materiaal dat het hepatitis B-virus kan bevatten:

- personeel van ziekenhuisdiensten en medische en paramedische praktijken

- personeel van laboratoria (klinische biologie, anatomopathologie, oncologie, enz.)

- personeel van tandartspraktijken

- personeel van diensten waar langdurig zieken behandeld worden

- het verzorgend personeel van instituten voor mentaal gehandicapten

- personeel van kinderkribben

- ziekenverple(e)g(st)ers en kinderverzorg(st)ers van het dagonderwijs

- gezinshelp(st)ers

- ambulanciers

- brandweerlieden

- personeel van begrafenisondernemingen

- personeel belast met de verkoop en het herstellen van toestellen voor medisch gebruik

- onderwijzers van het bijzonder onderwijs voor gehandicapten

- opvoedend personeel van medisch-pedagogische instituten (M.P.I.)

- werknemers van wasserijen die linnen wassen voor verzorgingsinstellingen

- personeel belast met de begeleiding van en het toezicht op mentaal gehandicapten die in beschutte werkplaatsen werken  

2) Personen die in nauw contact komen met primaten die vatbaar zijn voor infectie door het hepatitis B-virus  

3) Leerlingen en studenten die een opleiding volgen of stage lopen in dit kader.

 BronKB van 4 mei 2018 en Reglement van 23 mei 2018

 

Nieuwe procedure

De werknemer moet niet langer zelf een voorafgaande vaccinatieaanvraag indienen via een papieren formulier bij Fedris.

Als de werknemer niet rechtstreeks door zijn/haar arbeidsgeneesheer of externe preventiedienst wordt gecontacteerd, maakt hij/zij zelf een afspraak bij de arbeidsgeneesheer. De arbeidsgeneesheer zal met de werknemer het vaccinatietraject aanvangen en de administratieve formaliteiten via een elektronische procedure vervullen.

Alleen in het geval van gele koorts moet de werknemer nog een aanvraag indienen via een papieren formulier. Dat formulier kan hij/zij opvragen bij vaccinatie@fedris.be.

 

Bron: prevent