Tijdelijke richtlijnen Reanimatie (CPR) tijdens de Covid-19 pandemie – update 16/04/2020
Je bent hier:

Tijdelijke richtlijnen Reanimatie (CPR) tijdens de Covid-19 pandemie – update 16/04/2020

Laatst gewijzigd op: 21/04/2020

Deel dit artikel:

Tijdens de Covid-19 pandemie zijn er tijdelijke nieuwe richtlijnen rond reanimatie van volwassenen (en ook bij niet-drenkelingen) opgesteld.

 

Reden van deze wijzigingen

  • Gezien de aard van de handelingen bij een klassieke reanimatie is zeker besmetting mogelijk vooral tijdens het beademen.
  • Bij voorkeur reanimatie door hulpverleners die niet tot een risicogroep behoren (65+, hart-, long- of nieraandoening, immuniteitsstoornis).
  • Aangezien we niet weten of een slachtoffer besmet is, wordt iedereen als vermoedelijk besmet beschouwd.

 

Principes

Houd afstand: als het niet nodig is om het slachtoffer dichter dan anderhalve meter te benaderen, verleen je hulp op afstand door het slachtoffer aanwijzingen te geven om zichzelf te helpen en door - indien nodig - de hulpdiensten te verwittigen. 

Levensreddend handelen: je komt enkel dichter bij het slachtoffer (1) voor levensreddende handelingen én (2) mits het dragen van wegwerphandschoenen én een chirurgisch of FFP2-mondmasker. In dit geval kan ook een chirurgisch mondmasker aangebracht worden bij de patiënt als extra bescherming.

Heb je geen wegwerphandschoenen én mondmasker, dan benader je het slachtoffer niet en verwittig je de hulpdiensten. De kans op besmetting voor jou als eerstehulpverlener is immers te groot. 

Reanimeren: bescherm jezelf met een chirurgisch of FFP2-mondmasker én wegwerphandschoenen alvorens je de borstcompressies start. Geef geen mond-op-mondbeademingen, ook niet met een zakmasker. Een AED-gebruiken kan wel. In dit geval kan ook een chirurgisch mondmasker aangebracht worden bij de patiënt als extra bescherming.

Als je geen mondmasker én wegwerphandschoenen hebt, voer je geen reanimatie uit (dus geen borstcompressies en geen AED), aangezien de kans op besmetting voor jou als hulpverlener te groot is.  

Opruimen na reanimatie

  • Defibrillator, oppervlakken ontsmetten (1% natriumhypochloriet Javel ®)
  • Alle materiaal dat met patiënt is in contact gekomen in een aparte vuilzak deponeren. Vuilzak dichtbinden en dan 3 dagen laten staan.
  • De Vlaamse regering heeft de reglementering aangepast na advies van de experten: materiaal zoals maskers, kompressen, beschermkledij mogen na een wachttijd van 3 dagen beschouwd worden als gewoon huishoudelijk afval.
  • Info: https://www.ovam.be/corona-impact#geneeskundig - rubriek bedrijven.

 

Richtlijn Rode Kruis = https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/eerste-hulp-en-reanimeren-in-tijden-van-corona/