Tijdelijke richtlijnen Reanimatie (CPR) tijdens de Covid-19 pandemie
Je bent hier:

Tijdelijke richtlijnen Reanimatie (CPR) tijdens de Covid-19 pandemie

Laatst gewijzigd op: 06/04/2020

Deel dit artikel:

Tijdens de Covid-19 pandemie rijn er tijdelijke nieuwe richtlijnen rond reanimatie van volwassenen ( en ook bij niet-drenkelingen) opgesteld.

Reden van deze wijzigingen

 • Gezien de aard van de handelingen bij een klassieke reanimatie is zeker besmetting mogelijk vooral tijdens het beademen.
 • Bij voorkeur reanimatie door hulpverleners die niet tot een risicogroep behoren (65+, hart-, long- of nieraandoening, immuniteitsstoornis)

Procedure CPR

 1. Controleer of de situatie veilig is (intern transport, brandgevaar, gevaarlijke gassen,...).
 2. Doe indien beschikbaar een mondmasker aan.
 3. Controleer het bewustzijn: spreek het slachtoffer aan en schud met de schouders. Bewaar afstand tussen jouw gezicht en dat van het slachtoffer
 4. Indien geen bewustzijn: controleer de ademhaling. Doe de kinlift en kijk of de borst omhoog komt. Bewaar afstand! Dit betekent dat je je gezicht niet boven de mond van het slachtoffer houdt. Enkel visuele controle dus.
 5. Indien geen ademhaling: zet het noodplan in werking. Bel 112 of laat bellen.
 6. Vraag iemand om een AED te laten halen
 7. Start de reanimatie. Enkel compressies zonder pauzes. Er wordt niet beademd om mond-op-mond contact te vermijden. Afwisselen van compressies gebeurt, indien mogelijk, om de 2 minuten. Er mogen maximaal 2 hulpverleners de reanimatie uitvoeren.
 8. Indien er een AED aanwezig is: breng deze aan en dien een schok toe. Indien het AED-toestel zegt om te beademen: toch doorgaan met compressies, niet beademen.
 9. Na de reanimatie: was je handen met zeep gedurende minstens 20 seconden en ontsmet ze met ontsmettingsalcohol.

Opruimen na reanimatie

 • Defibrillator, oppervlakken ontsmetten (1% natriumhypochloriet Javel ®)
 • Alle materiaal dat met patiënt is in contact gekomen in een aparte vuilzak deponeren. Vuilzak dichtbinden en dan 3 dagen laten staan.
 • De Vlaamse regering heeft de reglementering aangepast na advies van de experten: materiaal zoals maskers, kompressen, beschermkledij mogen na een wachttijd van 3 dagen beschouwd worden als gewoon huishoudelijk afval.
 • Info: https://www.ovam.be/corona-impact#geneeskundig - rubriek bedrijven.