Uitbreiding van erkenning van COVID-19 als beroepsziekte voor cruciale & essentiële sectoren
Je bent hier:

Uitbreiding van erkenning van COVID-19 als beroepsziekte voor cruciale & essentiële sectoren

Laatst gewijzigd op: 10/07/2020

Deel dit artikel:

Fedris breidt de erkenning van COVID-19 als beroepsziekte uit naar werknemers uit de cruciale en essentiële sectoren voor zover de werkomstandigheden of de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteiten het geregeld onmogelijk maakten om een afstand van 1,5 meter te bewaren bij contact met andere personen tijdens de periode van de lockdown.

Tot voor kort werd enkel zorgpersoneel dat besmet was met COVID-19 erkend inzake beroepsziekten. Dankzij een beslissing van de Ministerraad, kan ook het personeel dat tijdens de lockdown werkzaam was in een aantal cruciale en essentiële sectoren een beroep doen op Fedris voor een vergoeding. Deze beslissing is vastgelegd in een koninklijk besluit dat in het Belgisch Staatsblad verschenen is.

bron; https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Newsletters/erkenning_van_covid-19_als_beroepsziekte_voor_werknemers_uit_cruciale_sectoren_1.pdf