Vanaf 1 januari 2018: re-integratietraject opstarten voor werknemers die reeds vóór 1 januari 2016 ziek zijn geworden.
Je bent hier:

Vanaf 1 januari 2018: re-integratietraject opstarten voor werknemers die reeds vóór 1 januari 2016 ziek zijn geworden.

Laatst gewijzigd op: 13/06/2019

Deel dit artikel:

Re-integratie is gericht op het opnieuw begeleiden van een zieke werknemer naar werk. Met andere woorden de zieke werknemer uit de val van het ziekteverlof halen.

 

Tot 31/12/2017 konden werkgevers enkel een re-integratietraject opstarten voor medewerkers die uitvielen op 1 januari 2016 of later. 

Vanaf 01/01/2018 kan een werkgever ook een traject opstarten voor werknemers die al van vóór 1 januari 2016 afwezig zijn. 

 

Wie kan een re-integratietraject starten? 

 • De werknemer in ziekteverlof
 • De adviserend geneesheer van het ziekenfonds
 • De werkgever
  • Vanaf het moment dat de werknemer 4 maanden in ziekteverlof is.
  • Of vanaf het ogenblik waarop de werknemer hem een attest van zijn behandelend geneesheer bezorgt waaruit de definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren blijkt.
  • Tot 31.12.2017 enkel voor werknemers die niet voorafgaand aan 1.1.2016 in ziekteverlof zijn.
  • Vanaf 1.1.2018 voor alle werknemers
 • Door artikel 72 van het K.B. gezondheidstoezicht na een definitieve beslissing van definitieve ongeschiktheid door de bedrijfsarts van een werknemer die niet in ziekteverlof is (gezondheidsbeoordeling periodiek, spontaan, of bij werkhervatting). Het R-I traject start bij het re-integratieplan in dit geval.