Vanaf 1 juni 2020 is het nieuwe AREI van toepassing
Je bent hier:

Vanaf 1 juni 2020 is het nieuwe AREI van toepassing

Laatst gewijzigd op: 04/03/2020

Deel dit artikel:

Het AREI is dood, leve de nieuwe drieling! In plaats van het oude AREI, komen er nu 3 boeken in de plaats die de technische regels voor elektrische installaties bevatten.

Indiensttreding

Het nieuwe AREI treedt overeenkomstig artikel 19 in werking op de eerste dag van de achtste maand die volgt op de maand van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, dit is op 1 juni 2020. Dit maakt dus ook dat het oude AREI nog 7 maanden van toepassing blijft.

Waarom deze herziening?

Het bestaande AREI dateert al van 1981 en is dus al meer dan 38 jaar oud en bovendien meermaals gewijzigd, moeilijk leesbaar en aanpasbaar. Ook was het toepassingsgebied veel te uitgebreid. Om tegemoet te komen aan deze nadelen, wordt het nieuwe AREI opgesplitst in 3 boekdelen, per type installatie en wordt de leesbaarheid sterk verhoogd.

Bijkomend doel van de herstructurering is het respecteren van de huidige AREI-regels, in de mate van het mogelijke, zodat de overgang zo klein mogelijk blijft. Maar hierbij wel al de wijzigingen mee te nemen waarover de werkgroepen die deze tekst opstelden, akkoord waren, zoals deze over de preventieve maatregelen tegen brand (het oude art. 104).

3 nieuwe boeken

Het nieuwe AREI, dat de technische regels bevat voor elektrische installaties, wordt verdeeld in 3 thematische boeken met elk een ander toepassingsgebied.

 • Boek 1: Elektrische installaties met lage en zeer lage spanning (wisselspanning =< 1 000 V en gelijkspanning =< 1 500 V)
 • Boek 2: Elektrische installaties met hoge spanning (wisselspanning > 1 000 V en gelijkspanning > 1 500 V)
 • Boek 3: Installaties voor het transport en de distributie van elektrische energie (netbeheerder)

Structuur van de boekdelen

Elk boek bestaat uit 9 'vaste' delen

 1. Algemene voorschriften voor het elektrisch materiaal en de elektrische installaties
 2. Begrippen en definities
 3. Bepaling van de algemene kenmerken van de elektrische installaties
 4. Beschermingsmaatregelen
 5. Keuze en gebruik van elektrisch materiaal
 6. Controles van installaties
 7. Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten
 8. Bijzondere voorschriften voor bestaande installaties
 9. Algemene voorschriften door personen na te leven

Deze 9 delen worden op hun beurt onderverdeeld in hoofstukken, afdelingen, onderafdelingen, ....

Nieuwe definities

Een heel pak definities zijn vernieuwd:

 • huishoudelijk en niet-huishoudelijk installaties;
 • tijdelijke installaties;
 • mobiele installaties;
 • belangrijke wijziging of uitbreiding
 • externe invloeden, waarbij de manier van weergeven van deze invloeden op meerdere wijzen mogelijk is
 • keuringsfrequenties

Of totaal nieuwe definities zoals voor:

 • veiligheidsslot
 • evacuatieplan, lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten

Inhoudelijke wijzigingen

Naast een heel grondige herstructurering werden er ook inhoudelijke wijzigingen aangebracht ten aanzien van de huidige tekst.

Kritische en veiligheidsinstallatie

De vitale circuits verdwijnen en 2 nieuwe types installaties verschijnen, namelijk kritische en veiligheidsinstallatie.

De term 'risicoanalyse' wordt meer gebruikt

Alleen al in deel 1 wordt de term 'risicoanalyse' 40 keer gebruikt. Dit is een pak meer dan in het oude AREI. En geeft dus een pak meer werk voor de uitbaters (werkgevers) maar ongetwijfeld ook voor de preventieadviseurs.

Bijkomende toekomstige ontwikkelingen

Met deze herstructurering is het einde van de evolutie van het AREI nog niet in zicht. Er staan nog meerdere topics op de 'wishlist' van de diverse werkgroepen, zoals een aanpassing van de externe invloedsfactoren aan de Europese normen of nog een uitbreiding van deel 7 voor speciale installaties zoals de toevoeging van regels voor lokalen voor medisch gebruik, zonnepaneelinstallaties, laadpalen voor elektrische voertuigen, ...

Nieuwe of bestaande installaties - overgang

Voor de bestaande laagspanningsinstallaties gelden alle delen van boek 1.

Voor nieuwe installaties, dit zijn installaties waarvan de uitvoering, wijziging of uitbreiding wordt begonnen na de inwerkingtreding van dit besluit, wordt deel 8 van boek 1 uitgesloten.

Voor bestaande hoogspanningsinstallaties geldt hetzelfde principe : alle delen van boek 2 zijn van toepassing. En deel 8 is ook niet van toepassing voor nieuwe hoogspanningsinstallaties.

Idem voor bestaande en nieuwe installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie en boek 3.

Concordantietabel oude-nieuwe artikels

Deze concordantietabellen zullen ook beschikbaar zijn op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Meer informatie

De volledige tekst van het nieuwe AREI, met toelichtingsnota en de concordantietabel 

 

Bron: Prebes