Veilig en gezond werken in tijden van Covid?
Je bent hier:

Veilig en gezond werken in tijden van Covid?

Laatst gewijzigd op: 26/11/2021

Deel dit artikel:

Corona is nog niet de wereld uit. We zitten volop in de 4de golf.
Telewerk is terug verplicht. En hoe zit het met de mondmaskers?

Wat mag er, wat moet er en wat is aangeraden? Een overzicht!

Wat blijven de belangrijkste maatregelen

Afstand houden

1,5 meter afstand houden waar het kan.

Mondneusmasker

Het is verplicht een mondmasker te dragen wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd, evenals bij verplaatsingen in binnenruimtes. Zowel voor de medewerkers als voor de klanten (vb. contactberoepen).

Premed website

Ventilatie

 • Voorzie ruimten met voldoende verse buitenlucht via ventilatie. 
 • Open ramen en buitendeuren regelmatig, zelfs bij voldoende ventilatie en zeker bij afwezigheid van mechanische ventilatie.

Waar kan Premed hulp bij bieden?

 • Hulp bij de uitvoer van de risicoanalyse, evt. d.m.v. een bedrijfsbezoek.
 • Nagaan van de effectieve werking van de ventilatieroosters d.m.v. debietmetingen.
 • Uitvoeren van metingen van het kantoorklimaat, inz. CO2-concentratie, met verslaggeving en voorstellen voor maatregelen inbegrepen.
 • Webinar luchtverversing

Premed verhuurt geen CO2-meettoestellen.

Premed website

Handen wassen

Dit blijft een belangrijke maatregel!

Breng de affiche “handen wassen” aan op strategische plaatsen (toilet, keuken).

Waar kan Premed hulp bij bieden?

 • Wens je een praktische opleiding rond handhygiëne – handen wassen? Neem dan contact op met Premed.

Reinigen en ontsmetten van oppervlakten

Stel een reinigingsschema op.

Premed website

 

Informatie rond vaccinaties

Premed beveelt vaccinatie aan voor alle personen. Mensen die in de zorg werken hebben bovendien de morele en deontologische plicht zich te laten vaccineren. Vaccinatie zorgt voor minder overbelasting van de ziekenhuizen en dus laat de overheid meer vrijheid toe. Vaccins geven duidelijk veel minder klachten en overlijdens dan de ziekte zelf.

Sinds 29 september 2021 kunnen alle werkgevers met meer dan 50 personeelsleden collectieve en anonieme vaccinatiecijfers krijgen via hun arbeidsarts. Zo kunnen ze nagaan of er nog verbetering mogelijk is bij hun personeel. Mensen individueel aanspreken heeft nog resultaat.

Mag een werkgever bij zijn werknemers het covid-safe-ticket opvragen?

Een werkgever mag niet vragen naar de individuele vaccinatiestatus van een werknemer. Hij mag zijn werknemers niet verplichten om de COVIDSafe-applicatie te installeren om hun individuele vaccinatiestatus na te gaan, of zijn werknemers vragen om het COVID Safe Ticket te tonen, ongeacht de sector waarin hij actief is.

Covid testen en contactopvolging

Mensen met symptomen van Covid-19 moeten thuis blijven en de Self Assessment Testing Tool invullen (of de huisarts bellen).

Contacten van mensen met een bevestigde (of zeer waarschijnlijke) Covid-19 worden ingedeeld in hoog- en laag-risico. Hoe deze indeling verloopt en welke de maatregelen zijn die er het gevolg van zijn, kan u lezen op:

https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/aanpak-van-mogelijke-en-bevestigde-covid-gevallen

Voor tracing in de werkomgeving, stelt Premed een team van arts en verpleegkundigen ter beschikking. Deze zijn uitsluitend te bereiken via het mailadres corona@premed.be. Maandag tot vrijdag is dit adres bemand tijdens de openingsuren van Premed (8u30-17u00).

Infofiches met hygiëneadvies voor

 

Telewerken - hybride werken of terug naar het werk

Hybride werken, de combinatie van thuiswerken en werken op locatie, is wat veel Belgen betreft blijvend. Zowel werkgevers als werknemers ontdekten de voordelen ervan toen het door corona plots verplicht werd waar mogelijk.

Het is hoog tijd om aandacht te besteden aan de organisatie van hybride werken in je organisatie.

Ergonomie blijft een aandachtspunt

De webinars rond het ergonomisch instellen van de telewerkplek (voor werknemers, maar ook voor werkgever, leidinggevenden en preventieadviseurs) vind je hier terug.  

We organiseren ook open webinars rond het uitwerken van een telewerkbeleid (voor werkgevers, leidinggevenden, preventieadviseurs).  

Bovendien geven wij ook advies voor de aankoop van geschikt telewerkmeubilair (stuur je vraag naar info@premed.be).

De risicoanalyse beeldschermwerk kan je helpen om na te gaan of jullie op een ergonomisch verantwoorde manier bezig zijn.  

Op het Premed extranet kan je nog veel meer interessante informatie terugvinden:

 • brochure “Ergonomische tips voor onverwacht telewerken”
 • brochure” Beeldschermwerk” (in 3 talen)
 • Instelling van mijn beeldschermwerkpost (in 3 talen)
 • Poster bewegingstussendoortjes
 • Poster ergonomische zithouding

Een arbeidsongeval tijdens telewerken?

In tijden van corona is telewerken of thuiswerken ingevoerd. Steeds meer werknemers werken dan ook van thuis. Maar zijn uw werknemers ook verzekerd bij een arbeidsongeval?

Waar kan Premed hulp bij bieden?

Premed biedt je webinars aan over ergonomische tips voor telewerken

Premed website

 

Deze maatregelen worden beschreven in de generieke gids

Deze maatregelen staan beschreven in de generiek gids Generiek gids versie 8 

Op https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-en-sectorgidsen staan sectorgidsen of protocollen die werden opgesteld op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité.

 

Covid-19 is erkend als beroepsziekte

Dit houdt in dat personen met Covid-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking voor schadeloosstelling komen wegens beroepsziekte.

Premed website

 

Vergeet de psychosociale aspecten niet

De huidige situatie met het coronavirus is behoorlijk spannend. Ons leven wordt op zijn kop gezet, veel mensen zitten met vragen of angst rond het COVID-19 virus en de impact hiervan.

Om deze stress het hoofd te bieden, is het belangrijk aandacht te schenken aan zowel fysieke als mentale gezondheid. Draag voldoende zorg voor jezelf, dit door de principes van voldoende beweging, gezonde voeding en een goede structuur in je dagplanning in acht te nemen. Draag ook voldoende zorg voor elkaar: om het mentaal welzijn te boosten is verbondenheid cruciaal en jouw ondersteuning in deze periode is erg waardevol!

Premed website

Op het Premed extranet kan je interessante informatie terugvinden.

 • Good practices om thuiswerk mentaal gezond te houden
 • Good mental health practices for employees working from home
 • Bonnes pratiques pour ménager sa santé mentale dans le cadre du travail à domicile

 

Eerste hulp

Tijdens de Covid-19 pandemie zijn er tijdelijke nieuwe richtlijnen rond reanimatie van volwassenen (en ook bij niet-drenkelingen) opgesteld.

Als je geen mondmasker én wegwerphandschoenen hebt, voer je geen reanimatie uit (dus geen borstcompressies en geen AED), aangezien de kans op besmetting voor jou als hulpverlener te groot is.

Dus voorzie handschoenen en maskers in de eerste hulp kit en in de verzorgingslokalen.

Premed website

 

COVID-19 checklists

COVID19 vormt op de werkvloer een arbeidsrisico waar de werkgever de werknemers tegen moet beschermen. Dit risico moet net als alle andere risico’s geëvalueerd worden samen met de bevoegde interne of externe preventiedienst.

 • COVID-19 checklist op organisatieniveau

Premed ontwikkelde een checklist om deze risico’s te evalueren.

Het doel van deze checklist is om na te gaan of er voldoende en correcte maatregelen genomen zijn op de werkvloer. Dit zowel door de eigen medewerkers als door externen.

Je kan Premed contacteren indien je dit wenst te bespreken met een arbeidsarts.

 • COVID-19 checklist op werkpostniveau

Daarnaast bieden we een checklist aan waarmee je werkpost per werkpost kan evalueren. Voor de heropstart en daarna op geregelde tijdstippen.

 • COVID-19 checklist kantooromgeving

Deze checklist richt zich specifiek tot kantooromgevingen.

 • COVID-19 checklist Horeca

Deze checklist richt zich specifiek tot horecazaken.

 

Sensibilisatiemateriaal

POSTERS handschoenen

POSTERS maskers

https://www.premed.be/nieuws/het-ene-mondmasker-is-het-andere-niet/

POSTER handen wassen

POSTER hoest en nieshygiëne