27.04.2020
virus-6592895_1280.png

Het zijn nog altijd coronatijden. Maar het is wel het einde van de pandemische situatie.

Einde van de generiek gids

Op 11 mei 2022, 2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, eindigt de “nazorgfase”, wat ook het einde betekent van de verplichting voor de ondernemingen om de specifieke maatregelen van de waakzaamheidsfase van de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie” en aanvullende sectorgidsen toe te passen.

 Mededeling van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk over het einde van de nazorgfase in het kader van de coronacrisis - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

Wat blijven goede maatregelen?

Mondneusmasker

      De pandemie evolueert gunstig en de maatregelen die we de voorbije twee jaar hebben moeten nemen zullen geleidelijk aan worden afgebouwd.

      Het dragen van een mondmasker blijft verplicht voor:

 • alle professionals die vallen onder de wet van 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (met uitzondering van de logopedisten en de psychologen); het gaat dus om alle artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, apothekers…
 • alle patiënten tijdens hun aanwezigheid in het praktijkgebouw van de voornoemde professionals
 • al het personeel, alle bezoekers en patiënten van ziekenhuizen en apotheken


Dus ook als u op consultatie komt bij de verpleegkundige of arts van Premed.

Premed website

Ventilatie

 • Voorzie ruimten met voldoende verse buitenlucht via ventilatie. 
 • Open ramen en buitendeuren regelmatig, zelfs bij voldoende ventilatie en zeker bij afwezigheid van mechanische ventilatie.

Waar kan Premed hulp bij bieden?

 • Hulp bij de uitvoer van de risicoanalyse, evt. d.m.v. een bedrijfsbezoek.
 • Nagaan van de effectieve werking van de ventilatieroosters d.m.v. debietmetingen.
 • Uitvoeren van metingen van het kantoorklimaat, inz. CO2-concentratie, met verslaggeving en voorstellen voor maatregelen inbegrepen.
 • Webinar luchtverversing

Premed verhuurt geen CO2-meettoestellen.

Premed website

Handen wassen

      Waar kan Premed hulp bij bieden?

 • Wens je een praktische opleiding rond handhygiëne – handen wassen? Neem dan contact op met Premed.

 

Covid testen en contactopvolging

https://mijncoronatest.be/ 

Mensen met symptomen van Covid-19 moeten thuis blijven en de Self Assessment Testing Tool invullen (of de huisarts bellen).

Contacten van mensen met een bevestigde (of zeer waarschijnlijke) Covid-19 worden ingedeeld in hoog- en laag-risico. Hoe deze indeling verloopt en welke de maatregelen zijn die er het gevolg van zijn, kan u lezen op:

https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/aanpak-van-mogelijke-en-bevestigde-covid-gevallen

Voor tracing in de werkomgeving, stelt Premed een team van arts en verpleegkundigen ter beschikking. Deze zijn uitsluitend te bereiken via het mailadres corona@premed.be. Maandag tot vrijdag is dit adres bemand tijdens de openingsuren van Premed (8u30-17u00). 

 

Telewerken - hybride werken of terug naar het werk

Hybride werken, de combinatie van thuiswerken en werken op locatie, is wat veel Belgen betreft blijvend. Zowel werkgevers als werknemers ontdekten de voordelen ervan toen het door corona plots verplicht werd waar mogelijk.

Het is hoog tijd om aandacht te besteden aan de organisatie van hybride werken in je organisatie.

Ergonomie blijft een aandachtspunt

De webinars rond het ergonomisch instellen van de telewerkplek (voor werknemers, maar ook voor werkgever, leidinggevenden en preventieadviseurs) vind je hier terug.  

We organiseren ook open webinars rond het uitwerken van een telewerkbeleid (voor werkgevers, leidinggevenden, preventieadviseurs).  

Bovendien geven wij ook advies voor de aankoop van geschikt telewerkmeubilair (stuur je vraag naar info@premed.be).

De risicoanalyse beeldschermwerk kan je helpen om na te gaan of jullie op een ergonomisch verantwoorde manier bezig zijn.  

Op het Premed extranet kan je nog veel meer interessante informatie terugvinden:

 • brochure “Ergonomische tips voor onverwacht telewerken”
 • brochure” Beeldschermwerk” (in 3 talen)
 • Instelling van mijn beeldschermwerkpost (in 3 talen)
 • Poster bewegingstussendoortjes
 • Poster ergonomische zithouding

 Waar kan Premed hulp bij bieden?

Premed biedt je webinars aan over ergonomische tips voor telewerken

Premed website

 

Een arbeidsongeval tijdens telewerken?

In tijden van corona is telewerken of thuiswerken ingevoerd. Steeds meer werknemers werken dan ook van thuis. Maar zijn uw werknemers ook verzekerd bij een arbeidsongeval? 

Premed website

 

Covid-19 is erkend als beroepsziekte

Dit houdt in dat personen met Covid-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking voor schadeloosstelling komen wegens beroepsziekte.

Premed website

 

Vergeet de psychosociale aspecten niet

De huidige situatie met het coronavirus is behoorlijk spannend. Ons leven wordt op zijn kop gezet, veel mensen zitten met vragen of angst rond het COVID-19 virus en de impact hiervan.

Om deze stress het hoofd te bieden, is het belangrijk aandacht te schenken aan zowel fysieke als mentale gezondheid. Draag voldoende zorg voor jezelf, dit door de principes van voldoende beweging, gezonde voeding en een goede structuur in je dagplanning in acht te nemen. Draag ook voldoende zorg voor elkaar: om het mentaal welzijn te boosten is verbondenheid cruciaal en jouw ondersteuning in deze periode is erg waardevol!

Premed website

Op het Premed extranet kan je interessante informatie terugvinden.

 • Good practices om thuiswerk mentaal gezond te houden
 • Good mental health practices for employees working from home
 • Bonnes pratiques pour ménager sa santé mentale dans le cadre du travail à domicile

 

Eerste hulp

Tijdens coronatijden zijn er tijdelijke nieuwe richtlijnen rond reanimatie van volwassenen (en ook bij niet-drenkelingen) opgesteld.

Als je geen mondmasker én wegwerphandschoenen hebt, voer je geen reanimatie uit (dus geen borstcompressies en geen AED), aangezien de kans op besmetting voor jou als hulpverlener te groot is.

Dus voorzie handschoenen en maskers in de eerste hulp kit en in de verzorgingslokalen.

Premed website

 

 

Sensibilisatiemateriaal

Visuals van www.info-coronavirus.be

Premed Visuals

POSTERS handschoenen

POSTERS maskers

https://www.premed.be/nieuws/het-ene-mondmasker-is-het-andere-niet/

POSTER handen wassen

POSTER hoest en nieshygiëne