Veilig gebruik van ladders
Je bent hier:

Veilig gebruik van ladders

Laatst gewijzigd op: 05/12/2016

Deel dit artikel:

Een defecte, slecht geïnstalleerde ladder of een ladder die niet geschikt is voor het uit te voeren werk, kan aan de basis van ernstige ongevallen liggen.

Volgens het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 zijn ladders eigenlijk alleen bedoeld om een hoogteverschil te overbruggen. Niettemin kunnen en mogen ladders ook gebruikt worden om werken van korte duur uit te voeren of wanneer het onmogelijk is om veiligere arbeidsmiddelen te gebruiken. De keuze voor een bepaald arbeidsmiddel voor werken op hoogte moet gemaakt worden aan de hand van een risicoanalyse.


Periodieke controle

Ladders dienen op geregelde tussenpozen nagezien te worden door een bevoegd persoon, aangesteld door de werkgever.

De frequentie van deze controle wordt niet opgelegd, doch moet minimaal jaarlijks uitgevoerd worden. De frequentie en intensiteit van het gebruik van de ladder(s) zijn bepalend en kunnen een hogere controlefrequentie vereisen.

Naast deze jaarlijks wettelijk verplichte controle dien je vóór elk gebruik de ladder na te kijken op gebreken.

Aanwijzingen voor een veilig gebruik

  • Gebruik de ladder uitsluitend voor korte werkzaamheden, kleine herstellingen, toegang tot een hoger gelegen vlak,…
  • Kies de lengte zodanig dat de ladder minimaal M uitsteekt boven het te bereiken vlak
  • Gebruik in de nabijheid van onder spanning staande blanke delen geen metalen ladder. Hou een afstand van minimum 23 of opteer voor geïsoleerde ladders (hout of kunststof)
  • Een ladder mag aan de onderzijde niet kunnen wegzakken of uitglijden; zonodig de ladder voorzien vaneen stabiliteitbalk
  • Plaats een ladder niet opeen hellend vlak, een zachte oneffen of gladde ondergrond
  • De toegang van de ladders steeds vrijhouden van obstakels, zonodig markeren met schrikhekken
  • Sporten en ladderschoenen schoon houden; de ladder niet beklimmen met gladde of vervuilde zolen
  • Gebruik ladders nooit bij hoge windsnelheden (verboden vanaf windkracht 6)
  • Een ladder moet worden opgesteld onder een hoek van ca. 75 graden
  • De maximale stahoogte is beperkt tot 7,50 m, hierboven is het gebruik van ladders verboden. Bij een stahoogte tussen 51 en 7,50 m moet worden bekeken of het nodig is het valrisico af te wenden door het nemen van extra maatregelen. (vb. harnas)

 
Controle

Controleer de ladder voor ieder gebruik

- ontbrekende / kapotte sporten, niet bevuild                
- stijlen niet beschadigd, geplooid of aangetast                
- scharnieren en beugels in goede staat                
- verbindingskoord niet uitgerafeld of gescheurd

Verwijder een defecte ladder onmiddellijk!

 

  

Premed kan je helpen bij het veilig gebruik van ladders met oa. het opstellen van een veiligheidsinstructiekaart, periodieke controle van uw ladders,…

Voor vragen of informatie kan u terecht op 016 308 111 of info@premed.be