Veilig werken op hoogte - Campagne ook in 2018
Je bent hier:

Veilig werken op hoogte - Campagne ook in 2018

Laatst gewijzigd op: 08/11/2017

Deel dit artikel:

Vanaf januari 2018 zal de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk terug bouwwerven bezoeken.

In september 2015 lanceerde Constructiv de Welzijnscampagne Veilig werken op hoogte, een initiatief van Constructiv en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Deze campagne heeft als doel om alle betrokkenen in de bouwsector te sensibiliseren en te informeren over de risico’s en preventiemaatregelen die verband houden met werken op hoogte.

Tijdens de campagneperiode werden tal van doelgerichte acties opgezet om het aantal ongevallen door vallen van hoogte terug te dringen.

Ter voorbereiding van de handhavingsgolf die zal georganiseerd worden de FOD-WASO en die van start gaat begin 2018 heeft Constructiv haar najaarsactie dakwerken gelanceerd. De welzijnsadviseurs zullen in de periode van september 2017 tot eind 2017 gerichte bezoeken plannen.