10.11.2022
lamp

Verlichting op de arbeidsplaats, het is de evidentie zelf maar in realiteit is het dat niet. Zeker nu het nog donker is ’s morgens en ’s avonds heel vroeg donker is, duiken soms oncomfortabele situaties op.

Arbeidsplaatsen worden bij voorkeur verlicht met natuurlijk daglicht. Als verlichting met daglicht niet mogelijk of onvoldoende is, dan moet er een adequate kunstverlichting aanwezig zijn.

Als werkgever moet je zorgen voor een veilige en gezonde werkplek waar het prettig werken is. De codex welzijn op het werk beschrijft de algemene regels voor arbeidsplaatsen en regelt een aantal zaken, zoals uitrusting, verlichting, luchtverversing, temperatuur en sociale voorzieningen.

In de codex (boek III, titel 1, hoofdstuk III) staat vermeld hoe de werkgever moet voldoen aan de wettelijke vereisten omtrent verlichting op de werkvloer (door te voldoen aan de normen EN 12464-1 (binnen) en EN 12464-2 (buiten) of door het nakomen aan de bijlage III.1-2 betreffende de minimumvoorschriften waaraan de verlichting van de arbeidsplaatsen moet beantwoorden van boek III, titel 1, hoofdstuk III van de codex).

Premed kan u helpen om aan deze verplichting te voldoen. We kunnen een objectieve risicoanalyse opstellen o.b.v. metingen die voldoet aan de vereisten van de normen EN 12464-1:2021. Deze metingen omvatten verschillende parameters gaande van verlichtingssterkte m.i.v. uniformiteit en variabiliteit, contrasten, mate van flikkering tot kleurtemperatuur, kleurweergave… en nog veel meer.

We kunnen ook helpen om oncomfortabele situaties in kaart te brengen en advies te geven voor oplossingen en preventiemaatregelen.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.

lamp
10.11.2022

Verlichting op de arbeidsplaats

Verlichting op de arbeidsplaats, het is de evidentie zelf maar in realiteit is het dat niet. Zeker nu het nog donker is ’s morgens en ’s avonds heel vroeg donker is, duiken soms oncomfortabele situati...
Meer lezen