02.08.2023
schort

In het nieuwe koninklijke besluit dat op 1 augustus in werking trad worden de voorwaarden verduidelijkt waaronder de werknemers zelf hun werkkledij mogen aankopen en onderhouden tegen betaling van een premie.

PBM vs werkkledij

Wanneer de kledij bedoeld is om de werknemer zowel te beschermen tegen risico's (PBM) als tegen vuil (werkkledij), wordt de kledij beschouwd als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM).

De codex over het welzijn op het werk omschrijft werkkledij specifiek als "elke kledij die bedoeld is om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten, maar die niet beschouwd wordt als een PBM, omdat zij niet bedoeld is om de werknemer te beschermen tegen risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen." Concreet hebben we het dan over een overall, een pak bestaande uit een broek, een T-shirt en jas, een stofjas of een voorschoot.

Aangepaste voorwaarden

Een collectieve arbeidsovereenkomst kan voorzien in de mogelijkheid dat werknemers zelf hun werkkledij mogen onderhouden tegen een vergoeding als aan volgende voorwaarden voldaan is: 

  • Uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat de werkkledij geen risico inhoudt voor de werknemer, andere personen of het milieu;
  • De preventieadviseur en het comité hebben voorafgaand advies uitgebracht;
  • De werknemers hebben de nodige instructies ontvangen om de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij adequaat te verrichten.

Nog vragen over werkkledij? Contacteer ons voor meer informatie.

corona virus
14.09.2023

Covid 19 najaar 2023

Corona wordt benaderd op een vergelijkbare manier als een griep. De aanvangssymptomen van corona variëren van milde luchtwegklachten (zoals een verstopte neus, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten) ...
Meer lezen