Wat doen bij arbeidsongeval
Je bent hier:

Wat doen bij arbeidsongeval

Laatst gewijzigd op: 30/06/2021

Deel dit artikel:

Voorkomen van arbeidsongevallen is natuurlijk altijd de beste optie. Maar wanneer er zich dan toch één voordoet, is het aangewezen op de hoogte te zijn van de wettelijke verplichtingen. 

De werkgever (zijn aangestelde of de lasthebber) is verplicht om het arbeidsongeval – ook een ongeval op de arbeidsweg - binnen de 8 dagen aan te geven aan zijn arbeidsongevallenverzekeraar zodat het slachtoffer vergoed kan worden voor alle gemaakte medische kosten. De dag na het ongeval wordt hierbij beschouwd als ‘dag 1’. 
Soms bestaat er discussie of het ongeval al dan niet een arbeidsongeval is; een arbeidsongeval veronderstelt elke plotse gebeurtenis met minstens één uitwendige oorzaak, waarbij er een letsel is met minstens medische kosten (ook schade aan prothesen of orthopedische toestellen wordt beschouwd als een arbeidsongeval). Er moet ook een causaal verband zijn tussen een ongeval en het letsel. 
Een gouden raad: geef, bij de minste twijfel, het ongeval aan. De arbeidsongevallenverzekeraar brengt u zeker op de hoogte indien het geen arbeidsongeval betreft. 

Elk arbeidsongeval of ongeval op de weg naar en van het werk dient men aan te geven: 
- met een papieren aangifteformulier van de arbeidsongevallenverzekeraar of een formulier ter beschikking gesteld door Fedris (te downloaden 

https://fedris.be/nl/formulieren/aangifte-van-arbeidsongeval-de-privesector-en-medisch-attest-van-eerste-vaststelling

 


- of elektronisch: 

• via het softwareprogramma ter beschikking gesteld door de verzekeraar 
• via de portaalsite van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/publiato/index.htm?type=noss  


Is het slachtoffer minder dan 4 dagen arbeidsongeschikt en op het moment van de aangifte al terug aan het werk, dan kan er een vereenvoudigde aangifte gebeuren (dit kan enkel elektronisch). 

De werkgever is verplicht steeds een kopie van de arbeidsongevallensteekkaart of van de aangifte naar de afdeling Medisch Toezicht van Premed (Externe Dienst PBW) te versturen voor elk arbeidsongeval waarvoor een ongevallensteekkaart dient opgesteld te worden, namelijk voor de arbeidsongevallen met ten minste 4 dagen werkverlet, de dag van het ongeval niet meegerekend. Deze kopie dient bewaard in het gezondheidsdossier van de werknemer. 

Ook alle maatregelen dienen getroffen te worden om gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Welke maatregelen dit zijn, volgt uit het ongevallenonderzoek dat door de leden van de hiërarchische lijn in samenwerking met de interne preventieadviseur wordt uitgevoerd. In ondernemingen zonder preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 dient het onderzoek van arbeidsongevallen met 4 of meer dagen arbeidsongeschiktheid steeds te gebeuren door de externe preventiedienst, Premed. 

De informatie betreffende het arbeidsongevallenonderzoek met minstens 4 dagen arbeidsongeschiktheid dient verzameld te worden op een arbeidsongevallensteekkaart (of op het arbeidsongevallenaangifteformulier). 
De werkgever bewaart de arbeidsongevallensteekkaart of een kopie van de aangifte gedurende tenminste 10 jaar op de zetel waar het ongeval heeft plaatsgevonden. 

We wensen u ook nog te informeren dat het aantal en de ernst van de arbeidsongevallen binnen de onderneming bepalend zijn voor de jaarlijkse premie die u betaalt bij de arbeidsongevallenverzekeraar, maar eveneens bepalend zijn om uw onderneming al dan niet als “verzwaard risico” te bestempelen. Indien uw onderneming als verzwaard risico wordt beschouwd, dan moet u een forfaitaire bijdrage storten aan uw verzekeringsonderneming die de preventiedienst van de verzekeringsonderneming zal besteden aan de analyse van het risico in de onderneming, aan een voorstel tot actieplan en aan concrete remediëringsmaatregelen.


Voor vragen kan je steeds terecht bij Premed op 016 308 111 of op info@premed.be