Wat zijn de huidige regels rond Covid-19?
Je bent hier:

Wat zijn de huidige regels rond Covid-19?

Laatst gewijzigd op: 17/11/2020

Deel dit artikel:

De Nationale Veiligheidsraad heeft nieuwe regels rond quarantaine aangekondigd, die ingaan vanaf 1 oktober.

Omwille van onvoldoende testcapaciteit wordt voorrang gegeven aan symptomatische personen, personen die gehospitaliseerd moeten worden en nieuwe bewoners van residentiële collectiviteiten Vanaf 21 oktober en t.e.m. 22 november geldt voor hoog risico contacten en terugkerende reizigers (die hoog risico lopen, na invullen zelf-beoordelingsformulier) een quarantaine van 10 dagen, zónder test.


Hieronder geven we voor u een overzicht aan de hand van verschillende schema's.

Vraag 1 : mijn werknemer is ziek (vertoont Corona symptomen)

A. Wat met de werknemer zelf?

B. Wat met de collega’s?

1) een collega die een Laag risico contact gehad heeft met de zieke medewerker

2) een collega die een Hoog risico contact gehad heeft met de zieke medewerker maar heeft zelf geen symptomen

3) een collega die een Hoog risico contact gehad heeft met de zieke medewerker en heeft zelf symptomen. Dit komt dus overeen met het schema van een zieke werknemer (A).

  

Vraag 2 : mijn werknemer is in zijn privéleven in contact geweest met een ziek persoon.

1) een werknemer die een Laag risico contact gehad heeft met een ziek persoon

2) een werknemer die een Hoog risico contact gehad heeft met een ziek persoon maar heeft zelf geen symptomen

3) een werknemer die een Hoog risico contact gehad heeft met een ziek persoon en heeft zelf symptomen. Dit komt dus overeen met het schema van een zieke werknemer (A).

 

Vraag 3: mijn werknemer komt terug uit het buitenland.

 

Vraag 4: welke groepen kunnen nog wel een Covid-test laten uitvoeren na een hoog risico-contact? (beslissing van De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20201028_IMCVG_communicatie%20sectoren%20teststrategie_DEF_0.pdf?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=COVID19_EN)

Dan is dit schema van toepassing. 

 1. De zorg- en welzijnssector (preventieve en curatieve geneeskunde, thuishulp en zorg aan huis, …) en hun ondersteunende diensten (administratief, schoonmaak, logistiek, …)
 2. Federale diensten, met name van Justitie, Defensie, Politie, hulpdiensten (brandweer, civiele bescherming)
 3. Diensten voor de publieke hygiëne
 4. Diensten voor asiel en migratie
 5. Industrieën voor de productie van medische verbruiksgoederen, geneesmiddelen en noodzakelijke gezondheidsproducten
 6. Jeugdhulpsector
 7. Personeel van scholen en diensten voor jonge kinderen (om bovenstaande sectoren toe te laten hun activiteiten verder te zetten)
 8. Mantelzorgers  

BELANGRIJK: de test moet uitgevoerd worden op dag 5 NA het hoog risico contact!

Elke sector (met uitzondering van de zorg- en welzijnssector) wordt gevraagd om de subgroep(en) te bepalen die (binnen hun sector) prioritair moeten worden getest. De lijst van prioritaire groepen moet worden bezorgd aan testing_commission@health.fgov.be en dit ten laatste op 2 november 2020.

 

Vraag 5: mijn huisgenoot kwam in contact met een Covid-patiënt en is in quarantaine geplaatst. Mag ik gaan werken?

Ja, er zijn geen bijkomende maatregelen nodig voor een “contact van een contact”. Indien uw huisgenoot symptomen ontwikkelt, moet hij/zij een arts contacteren om een test te laten afnemen. Indien de test positief is, wordt uw huisgenoot een bevestigd geval en zal u wel in quarantaine moeten.

Zorg er wel voor geen eet- en drinkgerei te delen met uw huisgenoot en verlucht regelmatig de woonruimtes. 

 

Vraag 6: wat is een hoog risico contact?

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “hoog” beschouwd. Deze worden verder in deze richtlijn “nauwe contacten” genoemd:

 • Een persoon met een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m (“face to face”) , bijvoorbeeld in een gesprek, zonder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door één van beide personen. Dit omvat, onder andere, huisgenoten, kinderen van dezelfde groep in een residentiele collectiviteit vrienden met wie men een maaltijd deelde en eventueel naaste buren op het werk. (Indien er een volledige scheiding was door een wand uit plexiglas valt dit niet onder een face to face contact.)
 • Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt.
 • Een persoon die in direct contact is geweest met excreties of lichaamsvloeistoffen van een COVID-19 patiënt, zoals tijdens het zoenen en mond-op-mond beademing, of contact met braaksel, stoelgang, slijmen, enz..
 • Een persoon die door de "Coronalert" applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact.
 • Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt. In een vliegtuig ook bemanningsleden die dienst doen in de sectie van het vliegtuig waar het geval zat. Indien de ernst van de symptomen of de verplaatsing van de patiënt in het vliegtuig wijst op een mogelijk grotere blootstelling, kunnen passagiers die in hetzelfde compartiment zaten of alle passagiers in het vliegtuig worden beschouwd als hoog risico contacten (beoordeling door de dienst Infectieziektenbestrijding).
 • Gezondheidspersoneel wordt beschouwd als een hoog-risico contact als er tijdens de zorg of het medisch onderzoek van een COVID-19 patiënt een contact binnen een afstand van 1,5 m is geweest, zonder gebruik van de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen. Met uitzondering van aerosoliserende procedures of langdurige blootstelling aan een bevestigde atiënt zonder masker, wordt het chirurgisch masker als adequaat beschouwd.
 • Een reiziger die terugkeert uit een rode zone waar hij of zij meer dan 48 uur heeft verbleven en waarbij het zelfbeoordelingsformulier een hoog risico aangeeft, volgt dezelfde procedure als een hoog-risico contact.

 

Vraag 7: wat is een laag risico contact?

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “laag” beschouwd:

 • Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”), maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt).
 • Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”).
 • Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van >1,5 m gerespecteerd werd. Dit omvat, onder andere, mensen die in dezelfde ruimte werken , of samen zaten in een wachtkamer.
 • (Behalve de naaste buren, indien geen afstand van 1,5m werd gerespecteerd.)
 • Gezondheidspersoneel die zich in dezelfde kamer bevonden als een COVID-19 patiënt zonder persoonlijke beschermingsmiddelen, maar nooit binnen 1,5 m van de patiënt, worden beschouwd als een contact met een laag risico

Voor kinderen (kinderopvang, kleuterschool en basisschool) is de risico-indeling afhankelijk, onder andere, van de leeftijd van het indexgeval.

- https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_children_NL.pdf

Neem met al uw vragen zeker contact op met Premed op 016 308 111 of op corona@premed.be