Welzijn in de horeca
Je bent hier:

Welzijn in de horeca

Laatst gewijzigd op: 07/06/2017

Deel dit artikel:

Werken in de horeca is niet te onderschatten. Het is een fysiek belastende job en de medewerkers ervaren een hoge werkdruk. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt doordat medewerkers snel moeten werken. De werkzaamheden eisen een lichamelijke kracht. Ook kleine ongelukken, zoals steek-, snij- en brandwonden komen nog weleens voor.  We brengen voor jullie de meest voorkomende risico’s in de horeca in kaart.

Fysieke belasting

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) is een verzamelnaam die verwijst naar aandoeningen van bovenste en onderste ledematen. De arbeidsomstandigheden waarin de taken worden uitgevoerd, hebben een invloed op het ontstaan van MSA. De zware producten zoals potten en toestellen, maar ook de voedingswaren waarmee gewerkt wordt, moeten frequent verhandeld worden. Voor de werkorganisatie gaat het dan bijvoorbeeld over het werken tegen de klok. Soms ook onvoldoende opleiding en instructies. Ook aspecten die te maken hebben met de werkomgeving zoals werken in koude of warme en vochtige ruimtes, te kleine ruimtes, gladde vloeren kunnen aan de basis liggen van MSA.

Struikel- en valpartijen

Struikel- en valpartijen zijn de voornaamste oorzaak van ongevallen in de horeca. Ze worden vooral veroorzaakt door oppervlakken die door water en/of voedselresten glad zijn geworden. Door het dragen van verkeerd schoeisel wordt het gevaar nog groter.

Wat kan je doen? Houd werkplekken netjes en vrij van obstakels, gebruik geschikt schoeisel, sluit deuren van ovens, vaatwassers en kasten, …

Brandgevaar

In de keuken is er een aanhoudend gevaar voor brand. Er kan altijd brand ontstaan: het vet in een pan of pot dat vuur vat, ....

Dergelijke brandjes blijven beperkt indien er zich op de plaats waar zij ontstaan geen brandstoffen bevinden (vet op de wanden of in de afzuigkappen). De filters van de afzuigkappen moeten dus geregeld worden schoongemaakt. De bekleding van de keukenmuren moet onbrandbaar zijn.

Het personeel moet een passende opleiding krijgen om efficiënt te kunnen reageren in het geval dat een toestel vuur vat. Zo wordt een brandende friteuse het best gedoofd met een natte doek of een blusdeken.

Brand- en snijwonden

Snijmachines, vleesmolens en messen worden in professionele keukens veel gebruikt. De meest voorkomende verwondingen in de keuken zijn snijwonden, bij het gebruik of de reiniging van het gereedschap. Messen moeten scherp zijn en goed onderhouden worden. Leer werknemers apparaten en gereedschap veilig te gebruiken en onderhouden.

Mogelijke oorzaken van brandwonden zijn spatten van heet water, gebruik van mobiele branders, oliespatten uit de friteuse of de braadpan, contact met hete delen van apparatuur.

Zorg ervoor dat het personeel op een veilige manier het werk kan uitvoeren. Verzeker u ervan dat uw werknemers weten wat ze moeten doen in geval van brand – of snijwonden.

Chemische gevaren bij het schoonmaken

In de horeca vormen veel stoffen een aanzienlijk risico voor werknemers, waaronder vaatwas- en spoelmiddelen, ontstoppingsmiddelen, ovenreinigers, toiletreinigers, …. Veel reinigingschemicaliën zijn gevaarlijk omdat ze bijtend zijn en bij spatten brandwonden kunnen veroorzaken aan de huid of in de ogen. Bij aankoop van de producten moet u rekening houden met deze eigenschappen van de producten en kiezen voor minder irriterende middelen. Het veiligheidsinformatieblad van het product geeft u informatie over de risico's van een gevaarlijke stof en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk. De werknemers moeten voldoende opgeleid en geïnformeerd te zijn.

Gevaar voor elektrocutie

De keukenlokalen houden grote risico's op elektrocutie in door de aanwezigheid van heel wat elektrische toestellen en de relatieve vochtigheidsgraad die er kan hangen.

Elektrisch materiaal dat niet alle veiligheidsgaranties biedt, moet u verwijderen en vervangen door materiaal dat aan de huidige veiligheidsnormen voldoet. Een gedegen preventief onderhoudsbeleid is een must.

Gasflessen

In de horeca wordt veel gebruik gemaakt van gasflessen voor het tappen van dranken. In veel restaurants en cafés is de gasinstallatie in een slecht geventileerde kelder ondergebracht. Inspecteer en onderhoud alle leidingen, slangen en fittingen regelmatig en onderhoud het systeem volgens de instructies van de fabrikant.

Psychosociale risico’s

Het is belangrijk na te denken over de psychosociale risico’s waaraan de medewerkers kunnen worden blootgesteld. In de horeca zijn flexibiliteit, shift- en nachtwerk belangrijke principes. Dit kan zorgen voor een verstoring van de work-life balance, oververmoeidheid, stress, …

Het is verplicht om een risicoanalyse uit te voeren. Dit kan u o.a. doen door een bevraging bij het personeel. Deze bevraging geeft u de kans om duidelijkheid te krijgen over hoe de arbeidsorganisatie, -inhoud, - omstandigheden en -relaties door je medewerkers ervaren worden.

Zorg er ook voor dat, indien uw personeel te maken krijgt met geweld door klanten, u uw medewerkers ondersteunt.

 

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Premed via info@premed.be.