06.09.2022
geestelijke gezondheid

Werelddag geestelijke gezondheid

'Een gezonde geest in een gezond lichaam'. Een alom bekende leuze die perfect aantoont dat welzijn niet alleen om een goede fysieke, maar ook mentale conditie draait!

In hedendaagse snel evoluerende, technologisch getinte maatschappij eisen naast persoonlijke tegenslagen, ook steeds vaker werk gerelateerde events zoals werkdruk, conflict, work-life disbalans,... hun tol op de geestelijke gezondheid. Eén op vier mensen krijgt in zijn/haar leven immers te kampen met mentale problemen!

Tijd om in kader van de Werelddag geestelijk gezondheid dit thema extra in de verf te zetten. Ook dit jaar gaat het om een stresshantering, mindfulness en positief denken aangevuld met 'veertochten' en allerhande activiteiten om samen te bewegen en de geestelijke gezondheid collectief een zetje te geven!

Samen draagkracht opbouwen om met de uitdagingen van het leven om te gaan, dat is het streefdoel!

Voor meer informatie:
www.samenveerkrachtig.be
https://www.gezondleven.be/themas/geestelijke-gezondheidsbevordering

Aanbod Premed

Premed kan u ondersteunen bij het ontwikkelen van een preventief beleid rond stress, alcohol en drugs, respect op het werk, verzuim, enz.

Hoe gaan we te werk?

  • We begeleiden werkgroepen en zetten een campagne op rond het thema.
  • We geven advies in verband met de wettelijke verplichtingen.
  • Medewerkers en leidinggevenden kunnen geïnformeerd of opgeleid worden omtrent het beleid?

Daarnaast hebben we een uitgebreid opleidingsaanbod van inspiratie- en sensibilisatiesessies. Onze opleidingen zijn erg praktijkgericht en interactief.

Mensgericht, stap voor stap, op de weg naar fysiek welzijn en gezonde gewoonten op de werkvloer - Springbok-coaching

Duurzaam gezondheidsbeleid vertrekt vanuit de behoeften van medewerkers en bedrijf.

Het succes van een duurzaam gezondheidsprogramma, staat of valt met de mate waarin medewerkers en directie zich erin herkennen en betrokken voelen. Daarom hechten we van bij de start van een campagne veel belang aan het bevragen van alle partijen in een proces van co-creatie.

Meer info op www.premed.be/opleidingen of op het Premed portaal Portaal login | Premed.

corona virus
14.09.2023

Covid 19 najaar 2023

Corona wordt benaderd op een vergelijkbare manier als een griep. De aanvangssymptomen van corona variëren van milde luchtwegklachten (zoals een verstopte neus, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten) ...
Meer lezen