Werkgever, vergeet de voorafgaande gezondheidsbeoordeling niet wanneer je iemand aanwerft!
Je bent hier:

Werkgever, vergeet de voorafgaande gezondheidsbeoordeling niet wanneer je iemand aanwerft!

Laatst gewijzigd op: 13/06/2019

Deel dit artikel:

Waarom?

Tijdens de voorafgaande gezondheidsbeoordeling worden de werknemers onderzocht vóór ze aan de risico’s worden blootgesteld. We gaan na of een tewerkstelling in de functie om gezondheidsredenen aan- of afgeraden is voor deze persoon. Zo vermijden we dat werknemers die niet geschikt zijn omwille van hun gezondheidstoestand in een functie tewerkgesteld worden.

Bij bepaalde risico’s moeten er eerst nog preventiemaatregelen worden genomen (bv. vaccinaties tegen hepatitis B voor medewerkers in de gezondheidssector).

 

Voor wie?

Voor de werknemers die je in dienst neemt voor een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid of een activiteit met welbepaald risico.

Maar ook wanneer een werknemer van functie verandert, waardoor die die een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid of een activiteit met welbepaald risico zal uitvoeren moet er een voorafgaande gezondheidsbeoordeling voorzien worden.

veiligheidsfunctie:

  • elke werkpost waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen, waar motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook, of machines die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten, bestuurd worden
  • elke werkpost waar dienstwapens gedragen wordt

functie met verhoogde waakzaamheid:

  • elke werkpost die bestaat uit het permanent toezicht op de werking van een installatie
  • en waar een gebrek aan waakzaamheid tijdens de uitvoering van het toezicht, de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf in gevaar kan brengen (vb. een door een computer bestuurde complexe technische installatie)

een activiteit met welbepaald risico:

  • een functie waar er blootstelling is aan een fysisch agens (vb. lawaai), een biologisch (vb. hepatitis A en B, TBC) agens of een chemisch (vb. gevaarlijke producten) agens
  • een functie waar er blootstelling is aan een belasting van ergonomische aard (vb. tillen van lasten)
  • een functie waar er een verhoogde blootstelling aan psychosociale risico's (vb. agressie, nachtwerk)

 

Voor wie niet?

Beeldschermwerkers zijn sinds 2016 niet meer automatisch aan het gezondheidstoezicht onderworpen.

 

Wanneer?

  • Ofwel vóór de ondertekening van de arbeidsovereenkomst, als laatste stap in uw aanwervingsprocedure. Je moet dan de kandidaat aanwerven als hij geschikt wordt verklaard.
  • Ofwel in de periode tussen de ondertekening van de arbeidsovereenkomst en de blootstelling aan de risico’s.

 

Praktisch.

Wanneer je iemand aanwerft neem dan zo snel mogelijk contact op met Premed voor een afspraak bij de arbeidsgeneesheer.

Premed ( 016 308 111